برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)


لیست مقالات موجود(به زبان فارسی)

جهت اطلاع از نحوه دریافت مقالات زیر، اینجا  كلیك كنید

 1- قدرت

(نیروگاه- رله و حفاظت-ماشین های الكتریكی- عایق و فشار قوی- برق و انرژی- الكترونیك صنعتی- شبكه های توزیع- سیستم های قدرت-  ترانسفورماتور و...)

 

نیروگاه

تشخیص عیب نشتی در بویلر نیروگاه بخار با استفاده از روش مدل دینامیكی فازی

آنالیز دمای كاركرد پره توربین گاز و ارزیابی صحت آن با استفاده از تغییرات ریزساختاری

معرفی تكنیك آكوستیك امیشن جهت شناسایی نشت مخازن صنایع نیروگاهی

بررسی علل ترك خوردن پر ه های ثابت ردیف اول یكی از توربینهای گازی

آنالیز خرابی پره های كمپرسور در یك توربین گاز

بررسی عملكرد سیستم فیلتراسیون گاز دریكی از نیروگاه های سیكل تركیبی كشور

بررسی علل گسیختگی لوله های ساپورتینگ بویلر یك واحد نیروگاهی

بررسی و تحلیل دلایل تخریب زودرس لوله دان كامر بویلر در یك واحد نیروگاهی

بررسی آلاینده های زیست محیطی و مواد خورنده ناشی از سوخت مایع در نیروگاه نیشابور

طراحی و بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب نیروگاه ایرانشهر با هدف بازیابی آب

روشنایی مناسب اداری با استفاده از لامپهای فلورسنت مهتابی

مدلسازی عددی اثر افزایش هوای اضافی در تولید اكسیدهای نیتروژن در محفظه احتراق توربین گاز

امكان سنجی بكارگیری سیستم بازیافت گاز دی اكسید كربن در نیروگاه شهید رجایی

بررسی اثرات و راه های كاهش آلودگی های پرتوهای غیر یونساز در صنعت برق

مدلسازی مبدلهای حرارتی با استفاده از نرم افزار Fluent

مدلسازی و تحلیل تنش در كندانسورهای پاششی با HyperMesh- Nastran

استفاده از تحریك لایه مرزی جهت بهبود فرایند خنك كاری پره های توربین

بهینه سازی تحریك لایه مرزی با الگوریتم ژنتیك و كاربرد آن در خنك كاری پره های توربین

طراحی اولیه دستگاه تست عملكرد شیرهای كنترلی فشار بالای نیروگاهی

بهبود عملكرد سیكل حرارتی نیروگاه بخار شازند اراك با استفاده از تحلیل مركب پینچ و اكسرژی

شبیه سازی و بررسی عملكرد سیستم خنك كن هوای ورودی توربین های گازی نیروگاه سیكل تركیبی یزد

امكان سنجی فنی و اقتصادی نصب توربین انبساطی در نیروگاه های حرارتی

طراحی و پیاده سازی نرم افزار عیب یابی و تحلیل عملكرد توربین گاز

طراحی و مدل سازی شیر كنترلی با خاصیت جریان مشخص در بویلر نیروگاه سیكل تركیبی

حذف قطرات آب ورودی به كمپرسور در سیستم فاگ توربین گازی

مقایسه و ارزیابی استراتژیك جذابیت تكنولوژی های میكروتوربین و دیزلی در ایران

تحلیل پدیده ضربه قوچ بر روی سیستم خنك كن نیروگاه سیكل تركیبی

 

رله و حفاطت

بهبود روش حفاظت واحد برای حفاظت خطوط جبران شده با خازن سری

روشی جدید برای حفاظت شبكه های توزیع در حضور منابع تولید پراكنده و شبیه سازی آن

روشی نوین جهت تعیین مكان خطا در خط انتقال به كمك تبدیل موجك

تكنیك حفاظت بر مبنای امواج سیار جهت تشخیص سریع وقوع خطای به كمك تبدیل موجك

تمییز بین جریان هجومی ترانسفورماتور قدرت و جریان های خطا در حفاظت دیفرانسیل

تنظیم تطبیقی رله فركانسی با در نظر گرفتن اثر دینامیك سیستم و بار بر پاسخ فركانسی

رله دیستانس با الگوریتم جدید تشخیص SIR برای كاهش اثر گذرای CVT

تاثیر محدود كننده های جریان خطای ابررسانا از نوع مقاومتی بر حفاظت شبكه توزیع

تحلیل عملكرد محدود كننده ابرسانایی جریان خطا از نوع مقاومتی در شبكه قدرت

الگوریتم عددی برای بازبست تطبیقی تكفاز با استفاده از ولتاژ توالی صفر

تاثیر UPFC بر تنظیمات رله دیستانس

هماهنگی رله های جریان زیاد و دیستانس به كمك الگوریتم ژنتیك

روشی جدید برای تعیین محل خطا در خطوط انتقال جبران شده سری با حذف ترانسفورماتور جریان

فاصله یابی خطا در خطوط تركیبی) هوائی / كابلی) به كمك شبكه عصبی

بررسی مشکلات حفاظت خطوط موازی در یک نمونه عملی و انتخاب روش مناسب حفاظتی جهت آن

اشباع موضعی ترانسفورماتورهای جریان و اثرات آن بر حفاظت سیستم قدرت

هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان و دیستانس در شبكه های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیك

الگوریتمی جدید جهت هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان

 

ارتباط

بررسی و مدل سازی نویز كرونا در كانال  PLC

كاربرد اترنت صنعتی در سیستم اسكادا

مبادله داده ها از طریق ارتباط بی سیم با سیگنالهای دی تی ام اف در پستهای فوق توزیع

بررسی جهت یافتن فرآیند مناسب تولید نرم افزار در توسعه نرم افزار اسكادا

طرح یك پردازشگر توپولوژی برای سامانه های مدیریت انتقال و توزیع نیرو

اتصال پذیری اسكادا و نرم افزارهای مدیریت شبكه برق

معرفی استاندارد IEC 870-3و و طراحی ورودیها و خروجیهای پایانه راه دور (RTU) مطابق با آن

بررسی فناوری ارسال دیتای پرسرعت از طریق خطوط برق

 

ماشین های الكتریكی

ارائه یك فرم رگرسیون خطی جدید برای مدل غیرخطی ژنراتور سنكرون

معرفی دو روش جدید به منظور شبیه سازی میز تست ماشینهای الكتریكی

مدل سازی ژنراتور سنكرون آهنربای دائمِ شار محوری سرعت بالا

كنترل سرعت و گشتاور دو موتور القایی كوپل شده همراه با بازیافت انرژی

بررسی اثر اتصال مزارع بادی در نزدیكی واحدهای بخار بر نوسان های مود پیچشی سیستم توربین-ژنراتور

كنترل بدون سنسور موقعیت رتور در یك موتور- ژنراتور رلوكتانسی با میدان كمكی

مدلسازی و شبیه سازی ماشینهای القایی سه فاز در حالت كلی جابجایی محور رتور

ارزیابی روش مدار معادل مغناطیسی در تحلیل و محاسبة اندوكتانسهای ژنراتور سنكرون

كاربرد ماشین پسماند در شتابدهنده توربوشارژرها

تخمین زاویه بار ژنراتور سنكرون با پارامترهای دینامیكی نامعلوم

تخمین پارامترهای دینامیكی ژنراتور سنكرون با روش كمترین مربعات

مقایسه پارامترهای مكانیكی طراحی دو ساختار ژنراتور استوانه ای ودیسكی

تاثیر پدیده های كیفیت توان بر عملكرد دینامیكی موتورهای پسماند

كنترل بهینه عملكرد موتور رلوكتانسی سوئیچ شونده با استفاده از الگوریتم ژنتیك

مدل سازی سیگنال كوچك ژنراتور القایی از نوع تغذیه دوبل

طراحی یك نمونه موتور سوئیچ رلوكتانس

بررسی الكترومغناطیسی باس داكت ژنراتور با استفاده از نرم افزارFEMLAB

طراحی الكترومغناطیسی یك نمونه میكروژنراتور روتور گرد

كنترل V/fموتور القایی با استفاده از اینورترهای چند سطحی

مدلسازی غیرخطی ماشین سنكرون با استفاده از مدل وینر مبتنی بر شبكه عصبی

تأثیر مسدود شدن كانالهای حامل آب خنك كن شینه بر بارگیری از ژنراتور

تشخیص عیب شكستگی میله روتور موتورهای القایی با استفاده از حد آستانه

تشخیص عیوب ماشین های دوار با اندازه گیری On-Line تخلیه جزئی

كنترل مقاوم موتور القایی اشبا ع پذیر نسبت به تغییرات بار

 

عایق و فشار قوی – پست های فشار قوی

اندازه گیری و بررسی بروز قوس الكتریكی در فاصلة هوایی با استفاده از تبدیل موجك

شبیه سازی اضافه ولتاژ ناشی از قوس بازگشتی با مدلهای گوناگون برق گیر اكسید روی

آزمایش عایقی پست گازی 400 كیلوولت در محل نصب

آزمایش اتصال كوتاه جریان بالا بر روی تابلوهای فشار متوسط

ارزیابی غیرمخرب وضعیت تخلیة جزیی در كابلهای فشار قوی

معرفی یك روش جدید و ساده برای اندازه گیری طیف فركانسی امپدانس سیستم زمین قدرت

اثر حافظ های پالسهای متوالی تخلیه جزئی و كاربرد آن در تعیین نوع عیب عایقی تجهیزات فشار قوی

استفاده از الگوریتم جستجوگر وفقی و اتم های چرپلت و لاپلاس برای نویز زدائی از سیگنال تخلیه جزئی

بررسی اثر شرایط مختلف عایقی بر الگوهایφ − q در تخلیه جزئی كابلهای فشار قوی

مونیتورینگ محل اتصال زمین سیستم توزیع DC در پست های انتقال

انتخاب الگوی جبران سازی استاتیك برای كنترل ولتاژهای گذرا در پست های فشار قوی

بررسی رله های كنترلر سوییچینگ كلیدهای قدرت و حالات گذرای مرتبط با آن

تأثیر آلاینده های هوا بر روی رفتار خوردگی هادیهای مسی

اعمال نانو پوشش سرامیكی برروی مقره های پرسلانی

 

برق و انرژی- الكترونیك صنعتی- شبكه های توزیع

روشهای برداشت اطلاعات مكانی و توصیفی شبكه برق و پیاده سازی درسیستم اطلاعات جغرافیایی

نقش تكنولوژی اطلاعات(IT) در بازار زمان حقیقی برق

ارزیابی هزینه های طرح جمع آوری داده های كنتورها برای بازار برق ایران

مدل سازی و بررسی عملكرد یك دستگاه تهویة دسیكنت مایع

ارائه راهكاری جدید برای مدیریت غیر مستقیم مصرف در محیط تجدید ساختار شده

تحلیل اقتصادی بهره گیری از لامپها و بالاستهای پربازده در سیستم روشنایی ساختمان

انتخاب نرم افزار شبیه سازی مصرف انرژی در ساختمان برای توسعه در كشور

بررسی تاثیر عدم تغییر ساعت رسمی كشور در شبكه برق ایران

تدوین معیار مصرف انرژی در صنعت تولید مواد پلاستیكی

بررسی روند تغییرات بار شبكه سراسری برق ایران

چالش جهانی بهینه سازی روشنایی خانگی و الگوبرداری از تجارب موفق

توسعه مدل پیش بینی بار الكتریكی متاثر از قیمت به وسیله شبكه های عصبی و سیستم فازی

شیوه ای جدید برای استخراج مولفه های بار خانگی قابل جابجایی

پیش بینی و مدیریت بار الكتریكی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها

الگوی تدوین راهبرد فناوری در صنعت برق ایران

چالشهای عمده صنعت برق دربخش تولید برق باهدف افزایش بهره وری

بررسی حذف شبكه فشار ضعیف و استفاده از ترانسفورماتورهای ظرفیت پایین، بر تلفات شبكه توزیع

مدیریت بهینه بهره برداری روزانه از شبكه های توزیع

تعیین حداكثر ظرفیت منابع تولید پراكنده برای حفظ هماهنگی فیوز- بازبست

بهره برداری بهینه از تجهیزات كنترل ولتاژ و توان راكتیو شبكه در سیستم های توزیع

روشی جامع در مكان یابی، تعیین تعداد و حوزه تغذیه پستهای فوق توزیع به روش الگوریتم ژنتیك

بررسی نقش تعدیل و تقلیل بار با تكیه بر تعدد سیستم های زمین در بهبود پروفیل ولتاژ شبكه های توزیع

صرفه جویی در مصرف انرژی با تأمین روشنایی معابر توسط لامپهای متال هالید

ارائه الگوریتم نوین جهت بررسی تولیدهای پراكنده در مطالعات پخش بار

تجدید پیكربندی سیستمهای توزیع بر مبنای شاخصهای قابلیت اطمینان

محاسبه و بررسی جامع امپدانس خطوط هوایی در شبكه های توزیع

طراحی یك سیستم كنترل مناسب برای مبدل DC/DC رابط دو میكروشبكه DC

بررسی عملكرد دو الگوریتم ژنتیك و اجتماع ذرات در سیستم های توزیع

بهبود دقت اندازه گیری كویل ركوفسكی در فركانس های مختلف با تغییر مدار انتگرالگیر

معرفی یك روش جدید برای جایابی بهینه STATCOM در شبكه های توزیع واقعی

روشی جدید برای جایابی بهینه خاز نهای ثابت و قابل كلیدزنی در شبكه توزیع

مكان یابی بهینة خازن در شبكه های توزیع با استفاده از تركیب نظریةفازی و الگوریتم ژنتیك

مدل كاربردی برای تست غیر مخرب عملكرد فیوزها

ارائه روشی نوین به منظور پیش بینی عملكرد مقره در شرایط آلوده

جایابی بهینه و تعیین اندازه خازن ها در سیستم های توزیع با الگوریتم ژنتیك

ارائه الگوریتم محاسباتی نوین در تحلیل پخش بار شبكه های توزیع

طراحی بهینه شبكه های توزیع با هدف كاهش تلفات و بررسی سه شبكه نمونه در ایران

مدل جامع محاسبه ارزش تلفات در شبكه های توزیع

طراحی كنترل دیجیتال اینورتر در یوپی ا س های تكفاز به كمك DSP

طراحی مفهومی كویل سیستم SMES از نوع اینورتر منبع جریان با استفاده از فیلتر كالمن

ارائه الگوریتمی جدید برای شناسایی عامل غالب در ایجاد اعوجاجهای هارمونیكی در باسبار

اثر D-STATCOM در بهبود رفتار دینامیكی موتورهای القایی هم محور

روشی نوین جهت تشخیص خطای امپدانس بالا به كمك تبدیل موجك و شبكه عصبی

كنترل منابع پراكنده مبتنی براینورتر سه فاز درحضور بارهای نامتعادل و غیرخطی

راهكاری نوین جهت استخراج جریان های رفرنس جبران سازی فیلتر اكتیو قدرت موازی

طراحی و بهینه سازی ترانسفورماتور سوئیچینگ سطح توزیع

بهره برداری بهینه از یك فیلتراكتیو غیر ایده آل تحت شرایط ولتاژ غیرسینوسی

كاربرد IDVRو IUPQC برای جبران كمبود ولتاژ در سیستمهای توزیع

بهبود قابلیت انتقال در دسترس سیستم قدرت توسط SSSC

بهره برداری بهینه از یك فیلتراكتیو موازی با محدویت جریاندهی در شرایط ولتاژ غیرسینوسی

اثر اتصال كوتاه سمت ثانویه ترانسفورماتور بار، بر روی عملكرد STS

اتصال تكفاز سیستمهای فتوولتائیك به شبكه توزیع برق، با قابلیت جبرانسازی توان راكتیو

مبدل dc-dc دوطرفه برای سیستم مدیریت انرژی پیل سوختی

بررسی عملكرد یك محدودسازجریان تریستوری جدید دركاهش سطح اتصال كوتاه

ارزیابی و شبیه سازی كمبود ولتاژتوسط نرم افزار Digsilent

بهینه سازی الگوی كلید زنی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری در اینورترهای دو سطحی

محاسبه شاخصهای هارمونیكی بر اساس تبدیل موجك برای یك شبكه توزیع

یك روش كارآمد برای تخمین حالت مؤلفه اصلی و هارمونیكی در شبكه های توزیع شعاعی

كاربرد روش نوین كنترل مستقیم توان در یكسوسازهای PWM

طراحی و ساخت دستگاه مولد ولتاژ با شكل موج دلخواه و كاربرد آن

طراحی سیستم كنترل نوین DVR به منظور جبرا نسازی انواع كمبود ولتاژ در شبكه توزیع

تحلیل حالت ماندگار یك پیكربندی جدید برای اینورتر نیم پل كنترل شده به روش PWM

بهبود كیفیت توان با بكارگیری سیستم HVDC چند ترمیناله مبتنی بر مبدلهای منبع ولتاژ

روش جدید برای حذف هارمونیك های اینورتر چند سطحی توسط شبكه های عصبی

ارائه روشی نو در تعیین نقاط نمونه اندازه گیری و ارزیابی كیفیت توان در شبكه های توزیع

حل مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها با تلفیق قابلیت اطمینان شبكه های تولید و انتقال

ارزیابی فنی و اقتصادی نقش سطح ولتاژ و تلفات در برنامه ریزی توسعه شبكه انتقال با الگوریتم ژنتیك

كلیدزنی بهینه مقاومت ترمزی توسط روش آتوماتای یادگیری تقویتی جهت پایدارسازی سیستم قدرت

تغییر آرایش شبكه انتقال به منظور كاهش سطح اتصال كوتاه

بررسی قابلیت اعتماد سیستمهای انتقال قدرت با به كارگیری كنترل كننده یكپارچه توان (UPFC)

روشی نوین برای ارزیابی بهنگام حاشیه امنیت دینامیكی سیستم های قدرت به كمك شبكه عصبی

یك تجربه موفق در انجام مطالعات كم باری در سیستم های به هم پیوسته قدرت

روشی جهت بررسی امكان كاربرد PST به جای نصب خطوط انتقال نیرو

حل مساله در مدار قرار گرفتن واحدها توسط الگوریتم مورچگان اصلاح شده

مكان یابی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس روش تحقق بالانس

مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدید ساختار یافته ایران

نرم افزار PS

ارائه راهكارهایی در جهت كاهش حریم خطوط انتقال نیرو

رویكردی نوین در اجرای خطوط انتقال وفوق توزیع نیرو

محاسبه و تعیین حریم استوانه ای اثرات میدان مغناطیسی خطوط انتقال

ساخت مقر ه سوزنی بتن پلیمری و مطالعه خواص الكتریكی و مكانیكی آن

روشی جدید در رفع تراكم خطوط بكمك ضرائب حساسیت و تلفیق ژنراتورها

تحقیق پیرامون كاهش فواصل فازی برج های 63 كیلوولت مشبك و تلسكوپی

راكتور شنت MCR

روشی نو در محاسبه تلفات كرونا با استفاده از روش اجزای محدود

استفاده از شبكه عصبی در تخمین روند تغییر جریان نشتی مقره های فشار قوی

آنالیز حالت گذرای اضافه ولتاژ موج صاعقه در سیستم انتقال با مدلسازی

ارزیابی میدانی عملكرد و تعیین وضعیت مقره های كامپوزیتی

بهبود میراسازی نوسانات بین ناحیه ای با استفاده از TC-IPC

طراحی و ساخت دمپر TDD با هدف رفع معضلات خطوط انتقال نیرو در برابر پدیده گالوپینگ

طراحی، مد لسازی و بررسی عملكرد توربین بادی مجهز به  سلف ابررسانا

پیش بینی كوتاه مدت باد با استفاده از شبكه های عصبی چندلایه جهت كاربردهای توربین بادی

بهبود پایداری گذرا در نیروگاههای بادی سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزی

ارائه مدلی دقیق برای پیل سوختی الكترولیت پلیمری با در نظرگرفتن اثر دما

برنامه ریزی بلند مدت تعمیرات واحدهای تولیدی در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده

ارزیابی اقتصادی توبینهای بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تولید

كنترل كنورتور DC-DC در پیل سوختی با استفاده از مدل میانگین فضای حالت

كنترل حداكثر توان بدون سنسور در سیستم توربین بادی

اندازه یابی بهینه یك نیروگاه مختلط بادی- خورشیدی با استفاده از الگوریتم PSO

كنترل حداكثر توان ژنراتور القایی قفس سنجابی برای سیستم های بادی سرعت متغیر متصل به شبكه

تجزیه تحلیل مسال انتقال حرارت معكوس جریان عبوری در یك پیل سوختی اكسید جامد

تاثیر UPFC بر دینامیك و پایداری یك نیروگاه بادی متصل به شبكه توزیع

تعیین زاویه بهینه پره های توربین بادی براساس جایابی بهینه مقادیر ویژه ژنراتور القایی

ارزیابی اقتصادی پكیج برق خورشیدی فتوولتائیك در برق رسانی

تعیین پتانسیل تولید برق از منابع زیست تودة ایران به روش هضم بیهوازی

كنترل توربین بادی با ژنراتور آسنكرون تغدیه دوبل، برای كار در نقطه بازده ماكزیمم

تعیین مقدار بهینه پاداش برنامه پاسخگویی بار اضطراری با استفاده از مدل  DR

ارائه یك مدل فازی جهت محاسبه هزینه خاموشی مشتركین برق

مطالعات اقتصادی كاربرد روشنایی دیجیتال در ایران

معرفی معیارهای جدید در سنجش امنیت شبكه در فضای رقابتی صنعت برق

طراحی نرم افزار محاسبه و تحلیل قیمت تمام شده برق تولیدی در نیروگاههای حرارتی

 

ترانسفورماتور

بررسی و شبیه سازی توزیع ولتاژ اولیه و گذرا در ترانسفورماتور خشك رزینی و ترانسفورماتور روغنی

مطالعه و ارزیابی پیرشدگی عایق كاغذ سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت به كمك تست های شتاب دهنده

اندازه گیری و مدلسازی تأثیر فشار محیطی بر جریان نشتی روغن در ترانسفورماتورها

روشی جدید برای محاسبة نیروی مغناطیسی بین كویلهای استوانه ای

تعیین محل نصب مناسب آنتن بر روی ترانسفورماتور جهت تشخیص جابجایی محوری

سیم پیچ فشار ضعیف به كمك امواج الكترومغناطیسی

شبیه سازی و مقایسه توزیع اولیه ولتاژ ضربه بین انواع سیم پیچی در ترانسفورماتورهای قدرت

مدلسازی و شناسایی مقادیر پارامترهای مدل فشرده كویل SMES

محاسبه ضرایب اطمینان مولفه مماسی میدان الكتریكی در ساختار عایقی ترانسفورماتورها

طراحی و بهینه سازی ترانسفورماتور كمپكت به كمك الگوریتم ژنتیك

شناسائی پارامترهای مدل مشروح RLCM ترانسفورماتور با استفاده از تئوری آشوب

مدل حرارتی بهبود یافته برای ترانسفورماتورهای قدرت

مقایسة فنی و اقتصادی ساختارهای دایروی، بیضوی و مستطیلی در ترانسفورماتورهای خشك

بكارگیری الگوریتم ژنتیك جهت تحلیل حرارتی گذرا در ترانسفورماتورهای خشك رزینی

ارائه الگوریتمی كارا برای حذف انواع نویز از سیگنالهای تخلیه جزیی

مدل سازی ترانسفورماتور غیر خطی با استفاده از مدل هامرشتاین

طرح جدید برای طراحی ترانسفورماتورهای هرمتیك بالشتك گازی

تخمین نقاط گرم ترانسفورماتورهای قدرت

كنترل هماهنگ ترانسفورماتور مجهز به تپ-چنجر و جبرانگر استاتیكی

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهندس نوری  |  آرشیو نظرات


2- الكترونیك

 

آشنایی با میكروكنترولرهای  AVR و نرم افزار CodevisionAVR  

صفحه لمسی - Touch Screen    

میكروكنترولرهای8XC196KC/KD

طراحی یك فیلتر میان گذر با CMOS

بررسی نویز 1/f در ترانزیستورها

بررسی و مقایسه فریم استاندارد وفریم توسعه یافنه

فشرده سازی صوت

طراحی و شبیه سازی مدولاتور شیفت فاز گسسته دیفرانسیلی

طراحی مدولاتور DQPSK

روشی نوین برای تولید الگوهای آزمایش در سیستمهای دیجیتال

طراحی و ساخت سیستم كاوشگرالكترو اپتیكی

طراحی مبدل سیگما-دلتا در باند صوتی

طراحی و ساخت سیستم تشخیص رنگ

تشخیص الگوهای غیر طبیعی در ساخت قطعات نیمه هادی

 3- كنترل 

طراحی كنترل كننده DMC  تطبیقی

کاربرد نرم افزار Matlab در کنترل مدرن

Plcو كاربرد آن

برنامه نویسی  PLCبا زبان S5

نحوه استفاده و آشنایی با خانواده PLC زیمنس و نرم افزار مربوطه

جزوه جامع آموزش PLC و زبان برنامه نویسی LD

منطق فازی و سیستم های فازی

مقدمه ای بر كنترل فازی و پیاده سازی كنترل فازی بر جرثقیل ها

 4- مخابرت

بررسی كاهش نویز منابع نا همدوس در سیستم های مخابرات نوری

شناسایی نوع مدولاسیون سیگنال های مخابراتی دیجیتال

مقایسه آشكارسازهای ALR ,GLR

حذف تداخل باند باریك در سیستم های CDMA

سیستم های مخابراتی سلولی ثابت

مدل سازی انتشار امواج ماهواره ای برای سیستم های سیار

حذف تطبیقی لوپ های جانبی آنتن با كمك پردازش سیگنال

بررسی و مدل سازی نویز كرونا در كانال  PLC

مبادله داده ها از طریق ارتباط بی سیم با سیگنالهای دی تی ام اف

بررسی فناوری ارسال دیتای پرسرعت از طریق خطوط برق

 5-كامپیوتر و IT 

برنامه نویسی به زبان اسمبلی برای كامپیوترهای شخصی

مقدمه ای بر سی شارپ

برنامه نویسی پاسكال

توابع ریاضی و ویژوال بیسیک

ویژوال بیسیك

آموزش كاربردی توابع ویژوال بیسیک

راهنمای استفاده از MATLAB

آموزش مكانیكال

راههای نفوذ به شبكه های  كامپیوتری

امنیت سرور لینوكس

مهمترین نقاط آسیب پذیر Linux و UNIX

آموزش flash

آموزش  فتوشاپ

كتاب جامع آموزش اینترنت و شبكه

تجارت الكترونیكی

 6-مهندسی پزشكی-بیوالكتریك

پردازش سیگنال صدای عروق كرونر قلب انسان

بررسی بیماریهای حركتی چشم به كمك مدل ها

 

 

برق قدرت الكترونیك كنترل مخابرات كامپیونر مهندسی پزشكی نیروگاه  رله و حفاظت ماشین های الكتریكی  عایق و فشار قوی  برق و انرژی  الكترونیك صنعتی  شبكه های توزیع  سیستم های قدرت   ترانسفورماتور پست های الكتریكی شبكه های انتقال تاسیسات الكتریكی مكانیك نیروگاه انرژی های نو توان الكتریكی مكاترونیك الكترونیك  الكترونیك عمومی فیزیك الكترونیك الكترونیك صنعتی  الكترونیك دیجیتال رباتیك كنترل  كنترل خطی كنترل مدرن كنترل صنعتی و ابزار دقیق PLC و برنامه نوسی آن كنترل پیشرفته سیستم های فازی منطق فازی مخابرات مخابرات آنالوگ مخابرات دیجیتال فیلترها مدارهای مخابراتی فناوری اطلاعات كامپیوتر  نرم افزار  سخت افزار  اینترنت  فناوری اطلاعات  الكترونیك دیجیتال  هوش مصنوعی رباتیك و مهندسی پزشكی بیوالكتریك پایان نامه مقاله برق قدرت الكترونیك كنترل مخابرات كامپیونر مهندسی پزشكی عیب یابی ، بویلر ، شناسایی سیستم ، مدل دینامیكی فازی ، حداقل  مربعات بازگشتی كنترل هماهنگ ولتاژ، ترانسفورماتور مجهز به تپ-چنجر جبرانگر استاتیكی توان راكتیو ،نظریه كنترل نظارتی ،سیستم های گسسته پیشامد، كنترل مد لغزشی، كنترل برداری، موتور القایی، پدیده اشباع مغناطیسی آنالیز دما سوپرآلیاژ ریزساختار پره توربین تست آكوستیك امیشن، نشت، تضعیف امواج، مخزن پره ثابت، توربین گازی، آنالیز تخریب، خستگی حرارتی، بازسازی توربین گاز، كمپرسور، سایش، جریان هوا، پره های ثابت توربین گاز – فیلتراسیون سوخت -گاز طبیعی نانو پوشش سرامیكی، مقره های پرسلانی، خودپالایندگی، ابرآبگریزی نانو پودر اكسید روی، وریستور، سل، ژل احتراقی لوله بویلر ، ساپورتینگ تیوب ، اورهیت ، آنالیز تخریب خوردگی – هادی – مس – پوشش سوپرآلیاژ پایه نیكل، ریزساختار، مقاومت به ضربه بویلر، دان كامر، گسیختگی، اورهیت جبران سری، خط انتقال، حفاظت واحد، كانال ارتباطی، تنظیم زون تولید پراكنده، حفاظت، عملكرد جزیره ای، شبكه توزیع، بازبست امواج سیار، پردازش سیگنال، تبدیل موجك، مكان یابی خطا تابع همبستگی ترانسفورماتور قدرت، حفاظت دیفرانسیل، جریان هجومی، تبدیل موجك، منطق فازی مدل پاسخ فركانسی، دینامیك سیستم، رله فركانسی، تنظیم تطبیقی رله دیستانس، ترانسفورماتور ولتاژ خازنی، گذرای ابررسانا شبكه توزیع ،محدود كننده های جریان خطا ابررسانا ، مدارشكن، ابررسانای دمابالا ، ولتاژ بازیابی گذرا ، بازبست تطبیقی، قوس ثانویه، ولتاژ توالی صفر، خط انتقال ادوات تعیین محل خطا، اندازه گیری همزمان ولتاژ، خطوط جبران شده سری، حذف ترانسفورماتور جریان حفاظت سیستمهای قدرت، خطوط انتقال تركیبی ، فاصله یابی خطا، شبكهعصبی مصنوعی، الگوریتم آموزش پس انتشار خطا.، حفاظت دیستانس، حفاظت تطبیقی ، خطوط موازی، اثر القای متقابل اشباع موضعی، ترانسفورماتور جریان، حفاظت سیستم قدرت الگوریتم ژنتیك، رله اضافه جریان، رله دیستانس، ضریب تنظیم زمانی هماهنگی مجدد رله های اضافه جریان-الگوریتم ژنتیك- تغییرات ساختار-حفاظت سیستم قدرت نویز، كرونا، خطوط فشارقوی چگالی طیف توان اسكادا ، تجارت الكترونیك، اترنت صنعتی، توپولوژی شبكه، پروتكل، افزونگی منطق فازی بی سیم، دی تی ام اف، اتوماسیون، پست فوق توزیع، مودم پردازشگر توپولوژی، پیمایش گراف، سیستم كنترل از راه دورسامانه مدیریت توزیع مدیریت شبكه برق اتصال پذیری نرم افزارها، تبادل اطلاعات پایانه راه دور انتقال داده پرسرعت تخمین پارامتر، ژنراتور سنكرون، مدل رگرسیون خطی یكسوكننده، اینورتر، درایو كرامر استاتیك، كنترل حلقه بسته، كوپل مكانیكی توربین، نوسان مود پیچشی، مزرعه بادی، سختی پیچشی، میرایی موتور سویچ رلوكتانس، كنترل بدون سنسور، موتور رلوكتانس با میدان كمكی ماشین القایی سه فاز, جابجایی محور ر تور, روش تابع سیم پیچ ماشین سنكرون ، مدلسازی ، مدار معادل مغناطیسی ، اجزاء محدود ، عدم تقارن فاصله هوایی توربوشارژر، ماشین پسماند، جریان فوكو، شتابدهنده، مدل دینامیكی گذرایی تخمین زاویه بار، ژنراتور سنكرون، آزمایش درحین كار پارامترهای دینامیكی، ژنراتور سنكرون، تخمین پارامتر، شناسایی غیرخطی ، آزمایش درحموتور پسماند سه فاز، مدل دینامیكی گذرایی، تغذیه غیر ایده آل، پدیده های كیفیت توان كار ژنراتور استوانه ای، ژنراتور دیسكی، تحلیل استحكامی، تحلیل مودال، تنش، فركانس طبیعی موتور سوئیچ رلكتانس، الگوریتم ژنتیك، مدار معادل مغناطیسی ژنراتور القایی از نوع تغذیه دوبل، تحلیل سیگنال كوچك، فیدبك حالت، روش آكرمن موتور سوئیچ رلوكتانس، روش مسیرهای شار مغناطیسی، تحلیل حساسیت، روش المان محدود باس داكت، روش المان محدود، میدان های الكترومغناطیسی میكروتوربین، میكروژنراتور، ماشین مغناطیس دائم، طراحی الكترومغناطیسی، تحلیل اجزای محدود موتور القائی، كنترل اینورتر چند سطحی طبقه ای، شكل موج پله ای با هارمونیك های مرتبه پایین بهینه شده، الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات ژنراتور سنكرون، شناسایی جعبه سیاه، داده وصل خط، مدل وینر مبتنی بر شبكه عصبی ژنراتور، شینه، آب خنك كن، انسداد كانال، افزایش دما، بار مجاز بارگذاری، تشخیص عیب، شكستگی میله روتور، موتور القایی تخلیه جزئی - عایق - زوال - جسم خارجی – رنگ نیمه هادی سوخت مایع، خوردگی، آلاینده های زیست محیطی بهینه سازی، تصفیه فاضلاب، بازیابی، تبخیركننده اختلاط، واكنش اندازه مردمك، صرفه جویی در انرژی، طیف نوری احتراق، آلاینده ها تعادل شیمیایی، توربین گاز، هوای اضافی پرتوهای غیریونساز، اثرات بیولوژیكی، استانداردهای پرتوگیری، صنعت برق، اصل دی اكسید كربن، دود، حلال شیمیایی، نیروگاه، بازیافت سیستم هلر، تحلیل اجزاء محدودسیستم هلر، مبدل حرارتی كندانسور پاششی، تحلیل اجزاء محدود، طبقه بندی بارها خنك كاری، تحریك لایه مرزی، انتقال حرارت، پره توربین تحریك لایه مرزی، انتقال حرارت، پره توربین، الگوریتم ژنتیك، بهینه سازی شیر كنترل، تست عملكرد، دستگاه آزمایش آنالیز تركیبی پینچ و اكسرژی، راندمان، نیروگاه بخار، توربین، سیكل رانكین توربین گاز، خنك كاری هوای ورودی، سیستم مه ساز-فاز گسسته، تبخیر قطرات نیروگاه حرارتی، توربین انبساطی، بازیافت حرارت و آنالیز اكسرژی توربین گاز، عیب یابی، تحلیل عملكرد، آنالیز مسیر گاز نازل مه گون، سیستم فاگ، خنك كاری هوای ورودی، كمپرسور، توربین گاز شیر كنترلی، خاصیت جریان، مكانیك سیالات محاسباتی، منحنی عملكرد توربین گازی، خنك كن، توری آشغالگیر، درین میكروتوربین، دیزلی ، ارزیابی استراتژیك جذابیت ، مدل تصمیم گیری چند معیاره ، تحلیل سلسله مراتبی ضربه قوچ، لوله های كامپوزیتی، شیر هوایی، مخزن هوا تبدیل ویولت، حالت گذرا، حذف نویز، شناسایی برق گیر اكسید روی، قوس بازگشتی، ولتاژ تخلیه برق گیر آزمون عایقی پست گازی، ترانسفورماتورهای كاسكاد، رزونانس سری و موازی آزمون قدرت بست تابلوی فشار ضعیف، ترانسفورماتور جریان بالا سیستم فازی، ارزیابی غیرمخرب، تخلیه جزیی، كابلهای فشارقوی سیستم زمین، اندازه گیری امپدانس، شكل موج سینوسی، شكل موج مربعی، طیف فركانسی تخلیه جزئی، اثر حافظه ای، تعیین عیب عایقی، اختلاف ولتاژ لحظه ای   نویززدائی، تخلیه جزئی، تبدیل موجك، الگوریتم جستجوگر وفقی، اتم چرپلت، اتم لاپلاس الگوهای آماری، پیری عایقی، تخلیه جزئی، كابلهای فشار قوی حفاظت، تشخیص محل اتصال زمین ، سیستم توزیع كنترل كننده سوییچینگ, كلید های قدرت, حالت گذرا, اضافه ولتاژ, جریان هجومی پست فشار قوی، ولتاژ حالت گذرا، جبران ساز استاتیك توان راكتیو، راكتور اطلاعات مكانی، اطلاعات توصیفی، مختصات مدل داده ، نقشه های بازار برق ، تكنولوژی اطلاعات ، بازار زمان حقیقی شبكه جمع آوری و مدیریت اطلاعات، شبكه انتقال، شركتهای توزیع، كنتور تهویه مطبوع, دسیكنت مایع, رطوبت زدایی, كلرید لیتیوم مدیریت مصرف، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،قیمت گذاری زمان استفاده، الگوریتم ژنتیك،تجدید ساختار دوره بازگشت سرمایه، لامپ، بالاست، فرصت صرفه جویی، انرژی الكتریكی شبیه سازی مصرف انرژی، هزینه یابی انرژی ساختمان، مدل سازی ساختمان، مصرف سوخت تغییر ساعت رسمی ، صرفه جوئی انرژی ، هموار سازی نمایی ، پیش بینی بار ساعتی مصرف ویژه انرژی، مواد پلاستیكی، تدوین معیار مصرف انرژی پیك بار، منحنی تداوم بار ، منحنی بار روزانه، قابلیت اطمینان روشنایی، خانگی، لامپ كم مصرف، جایگزینی، بازگشت سرمایه پیش بینی بار، تجدید ساختار، ضریب وابستگی، شبكه های عصبی كوهونن، سیستم خبره فازی روشنایی معابر، اندازه گیری، بهینه سازی مصرف انرژی مولفه های بار ، شبیه سازی ، مدیریت مصرف، كنترل مصرف فرایند ،آموزش، دوره، بهره وری پیش بینی، مدیریت بار الكتریكی، تجزیه نمودار توانمند سازی،خود مختاری ،دانش و مهارت،ارتباطات و جریان اطلاعات فناوری، سلسله مراتبی، صنعت برق، هدف، راهبرد، فرآیند فرهنگ سازمانی،سازمان ،مولفه استراتژی ، تكنولوژی، انتقال حاكمیت – تصدی گری – بهره وری سیستم توزیع ، تلفات توان، امكان سنجی،سطوح ولتاژی،ترانسفورماتورهای ظرفیت پایین الگوریتم بهینه سازی تولیدات پراكنده – شبكه های توزیع - مدیریت بهینه بهره برداری شبكه توزیع، تولید پراكنده، هماهنگی حفاظتی، بازبست منابع پراكنده ، منابع توان راكتیو ، تجدید ، بهره برداری ، تلفات انرژی ، متعادل سازی بار پست های توزیع و فوق توزیع، شبكه توزیع، سیستم زمین الكتریكی، سیستم زمین حفاظتی، تعدیل بار، تقلیل بار آستانه كنتراست، قابلیت رؤیت ، لامپ متال هالید، ضریب شار مؤثر پخش بار، تولید پراكنده، قلمرو ژنراتور، ضرایب مشاركت شبكههای توزیع، قابلیت اطمینان، تجدید پیكربندی، اتوماسیون توزیع امپدانس خطوط هوایی توزیع، معادلات كارسون، استاندارد خطوط توزیع، عوامل مؤثر بر میزان امپدانس یكروشبكه تولید پراكنده، كنترل شیب افتی ولتاژ، كنترل هیسترزیسی جریان س?ستم تکفاز ترانسفورماتور ا?زوله - زم?ن- هز?نه الگوریتم اجتماع ذرات، الگوریتم ژنتیك، خازن گذاری،تلفات، هزینه كویل ركوفسكی، پاسخ فركانسی، مدار انتگرالگیر، دقت اندازه گیری، دیاگرام بد مدل میانگین، آنالیز حساسیت، الگوریتم ژنتیك مدل میانگین، آنالیز حساسیت، الگوریتم ژنتیك خازنهای قابل كلیدزنی، الگوریتم ژنی، پیش پردازش، عملگر اغتشاش شبكة توزیع، مكانیابی خازن، نظریة فازی، الگوریتم ژنتیك مدلسازی، تست غیر مخرب، فیوزهای محدودكننده جریان ساخت و ساز، تراكم، بار، پست، شبكه، معابر، خیابان مقره، آلودگی، اندازه گیری میدانی، شبیه سازی، پروفیل بهینه آنالیز هارمونیكی، الگوریتم ژنتیك، بانك خازنی، جایابی بهینه، سیستم توزیع قرائت خودكار، كنتور، مشتركین خانگی، آنالیز حساسیت، مدل اقتصادی تشخیص خطا، مكانیابی خطا، بازیابی شبكه، سیستم اتوماسیون پخش بار ، شبكه شعاعی ، اصل جمع آثار ، مسیریابی شبكه ، شبكه های بدحالت ، شاخص كارآیی پروفیل ولتاژ تولیدپراكنده فیدر 20 كیلوولت، شاخص موثر براتوماسیون، تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی طراحی، شبكه توزیع، تغییر شاخه، مكان پست، فیدر ارزش تلفات توان وانرژی، دیماند، ویژگیهای هزینه برق، ضرایب تناظر،ضرایب تعدیل اینورتر، یوپی اس، كنترل دیجیتال الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی شناسایی مقادیر پارامترهای كویل فیلتر كالمن ، نویز سفید مدلسازی كویل سهم هارمونیكی ، عامل ایجاد هارمونیك ، تخمین امپدانس موتورهای القایی هم محور، اینورترسیمولینك متلب پردازش سیگنال، تبدیل موجك، خطای امپدانس بالا، شبكه عصبی منابع پراكنده، بارنامتعادل و غیرخطی، اینورتر چهار بازویی، كنترل كننده تناسبی- تشدیدی فیلتر اكتیو، توان های لحظه ای، عدم تعادل، هارمونیك، مولفه مثبت ولتاژ ترانسفورماتور سوئیچینگ، كیفیت توان، اصلاح كننده ضریب توان و مبدل فركانسی فیلتراكتیو موازی، كیفیت توان، استراتژی كنترل بهینه، جبرانسازی محدود، جبران هارمونیك ها، ولتاژ غیر سینوسی  قابلیت انتقال در دسترس، قابلیت انتقال كل، قیود ولتاژ، قیود پایداری فیلتراكتیو موازی، كیفیت توان ، استراتژی كنترل بهینه ، جبرانسازی محدود ، جبران هارمونیكها ، ولتاژ غیر سینوسی كیفیت توان، فلش ولتاژ، سوئیچ انتقال استاتیك، الگوریتم كنترل ردیابی نقطه حداكثر توان، سیستمهای فتوولتائیك،جبرانسازی توان راكتیو پیل های سوختی، مبدل های دوطرفه، مدیریت انرژی محدود ساز جریان، تجهیزات حفاظتی، نیمه هادیها، دیودهرزگرد كمبود ولتاژ، كیفیت توان،سیستم قدرت، خطوط و پستهای انتقال اینورتر دو سطحی ، تلفات هدایتی ، تلفات سوئیچینگ ، ضریب اعوجاج هارمونیكی ، مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری كیفیت توان، تبدیل موجك، اعوجاج هارمونیكی كل شاخصهای سیستمی اعوجاج هارمونیكی فاكتور كنترل مستقیم توان ، شار مجازی ، عدم تعادل ولتاژ، یكسو ساز های كیفیت توان، مولد ولتاژ، فلیكر، هارمونیك استراتژی جبران پیش از خطا، الگوی حداقل مربعات، استخراج مؤلفه توالی مثبت كمبود ولتاژ اینورتر نیم پل، روش كنترلی سیستمهای روشنایی بازیافت انرژی كانورتر منبع ولتاژ قیود قابلیت اطمینان، در مدار قرار گرفتن نیروگاهها، شبكه انتقال، الگوریتم ژنتیك كد گذاری شده با اعداد نیروگاهها، شبكه انتقال، الگوریتم ژنتیك كد گذاری شده با اعداد برنامه ریزی توسعه انتقال، سطح ولتاژ، تلفات، الگوریتم ژنتیك سیستم قدرت، مقاومت ترمزی، آتوماتای یادگیری تقویتی گسسته، آتوماتای یادگیری تقویتی پیوسته، آتوماتای یادگیری تقویتی تركیبی صحیح اینورتر چند سطحی طبقه ای، شكل موج پله ای با حذف هارمونیك های انتخابی، شبكه عصبی كیفیت توان ، شاخصهای سیستمی، شاخصهای سایت، ارزیابی كیفیت توان، شبكه های توزیع تغییر پیكرهبندی، سطح اتصال كوتاه، پخش بار، پایداری گذرا قابلیت اعتماد سیستم قدرت حاشیه امنیت, ارزیابی بهنگام, پایداری گذرا، شبكه عصبی، آنالیز حساسیت شبكه كم باری، اضافه ولتاژ، توان حقیقی، توان راكتیو، ضرایب كمباری، بازار برق ترانسفورماتور فیزشیفتر، خطوط انتقال، جایابی، تلفات الگوریتم بهینه سازی مورچگان، بهینه سازی، تابع امنیت، در مدار قرار گرفتن واحدها پایدارساز سیستم قدرت، ماتریس های گرامیان ، كنترل پذیری، رؤیت پذیری، ضرائب مشاركت بازار برق، بهره بردار مستقل سیستم دیسپاچینگ، پیش بینی بار كوتاه مدت، شبكه عصبی، سیستم خبره فازی برنامه ریزی توان راكتیو، الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات، كنترل ولتاژ جدایی بین ناحیهای، تداخل مودال، شكل نرمال، دینامیك سیستمهای قدرت برنامه ریزی توسعه انتقال، كفایت خطوط، الگوریتم ژنتیك بازار برق، پخش بار بهینه، سرویس جانبی، قیمت گذاری توان راكتیو محدودسازی جریان خطا، كنترل كننده توان میان-فاز، خطوط رابط بین نواحی، كنترل سیلان توان تجدید ساختار، مدیریت پرشدگی، بازار اشتراكی منابع تولید پراكنده, ژنراتور القایی, ژنراتور سنكرون, جزیره سازی سیستم, كیفیت توان, نامتعادلی ولتاژ پخش بار بهینه كنترل كننده یكپارچه پخش توان نوسانات توان ، روش مستقیم لیاپانوف در مدار قرار دادن ژنراتورها، روشهای ابتكاری، بهینه سازی اجتماع پرندگان تولید پراكنده – پاراتو اپتیمال – بهینه سازی چند هدفه كنترل بار- فركانس، استقلال ناحیه ای، بازار برق، خدمات جانبی بازار برق، پیش بینی بار كوتاه مدت، روز های مشابه، روزهای عادی، روزهای خاص توسعه توان راكتیو، برنامه ریزی توان راكتیو، توسعه انتقال توان، پخش بار احتمالی، محدودیت حرارتی خط، گشتاور متغییر تصادفی، كامیولنت متغییر تصادفی كنترل بار– فركانس، فضای تجدید ساختار شده، كنترل فیدبك خروجی بهینه، فیدبك حالت كامل، رویت
--------
گرهای حالت پشتیبانی توان راكتیو، منحنی توانایی تولید ژنراتور، هزینه فرصت تجدیدساختار، صنعت برق، شركتهای توزیع در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها، تولید بهینة واحدها ، الگوریتم كلونی مورچه ها ، لیست اولویت، قیود سیستم های انتقال قابلیت اطمینان، ریسك، خازن سری كنترل شده با تریستور پایداری گذرا قیمت گذاری قابلیت اطمینان، سیستم های بهم پیوسته خط ارتباطی، قراردادهای خرید و فروش برنامه ریزی توسعه شبكه انتقال، سیستم های قدرت تجدید ساختار شده قابلیت اطمینان ، حالتهای عملكرد، نیروگاه، شاخصهای قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت ، پخش بار ، منطق فازی تلفات توان راكتیو، ردیابی توان اكتیو و راكتیونیروگاه های هسته ای، رقابت پذیری اقتصادی، سیستم تولید برق، هزینه سرمایه گذاری نیروگاه های هسته ای، قابلیت اطمینان، كات ست مینیمم، تشخیص جزایر شبكه هزینه فرصت گاز پیش بینی بار، دسته بندی الگو، شبكه عصبی كوهونن امنیت سیستم قدرت، جایابی بهینه قابلیت اطمینان, شبكه انتقال, طرح و توسعه, روش كاتست مینیمم, آنالیز حساسیت پایداری گذرا، مقاومت ترمزی، زاویه آتش، سیگنال كنترلی، كنترل بهینه قابلیت اطمینان، طرح های نیروگاهی، طرح های شبكه انتقال، معادل سازی شبكه سیستمهای قدرت، طرح های توسعه، قابلیت اطمینان تجدید ساختار، بازار رزرو، رزرو گرم و سرد، مونت كارلو حریم، اسپن، پارامتر، فلش سیم، پارامتر الكتریكی فونداسیون ، لگ مساوی ونامساوی ، فونداسیون كششی وفشاری میدان مغناطیسی، خطوط انتقال، حریم ارتفاعی، فلش، مقره، بتن پلیمری، رزین، فیلر خطوط انتقال، طراحی بر پایه قابلیت اطمینان، سرعت باد، توابع توزیع خطوط انتقال نیرو، حریم، میدانهای الكترومغناطیسی، كمپكت بهره برداری از سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده - مدیریت و رفع تراكم خطوط انتقال-ضرائب حساسیت- پخش بار اقتصادی فواصل فازی، اضافه ولتاژها، نوسانات هادی ها، كاهش پهنای باند عبور امنیت استاتیكی امنیت استاتیكی تجزیه كلاستر راكتور كنترل شونده مغناطیسی، راكتور كنترل شونده تریستوری، جبران كننده توان راكتیو، كنترل ولتاژ خطوط انتقال فشار قوی ،روش اجزای محدود،ضریب انتشار یون ،كرونا،تلفات كرونا مقره فشارقوی، جریان نشتی، عوامل جوی، شبكه عصبی، پایگاه تحقیقاتی خط انتقال 400 كیلوولت مقره كامپوزیتی، آبگریزی، جریان نشتی، مقاومت سطحی، پروفیل مقره، آلودگی نوسانات سیگنال كوچك بین ناحیه ای، میراسازی نوسانات مدل هفرون فیلیپس چند ماشینه خطوط انتقال، گالوپینگ، دمپرهای پیچشی ضدگالوپینگ نوسانات انرژی خورشیدی ، روش آنگستروم ، روش بیرد و هولشترم ، كالكتور توربین بادی سرعت متغیر، كنترل توان های اكتیو و راكتیو، استحصال حداكثر توان، سلف ابررسانا، اتصال پیش بینی باد، شبكه های عصبی چندلایه، الگوریتم بهینه سازی مقاومت ترمزی، ژنراتور القایی، نیروگاه بادی، پایداری گذرا، جبرانسازی توان راكتیو پیل سوختی الكترولیت پلیمری, تولید پراكنده، مدل دینامیكی، دما توربین های بادی سرعت متغیر، ژنراتور القایی تغذیه دوبل، فلیكر مزرعه بادی، كنترل فازی ممدانی ، كنترل فركانس بر پایه دیماند برنامه ریزی تعمیرات، سیستم های قدرت تجدید ساختار شده، واحدهای بادی پیل سوختی، مدل قابلیت تكنولوژی، سطح تكنولوژی، مقایسه تطبیقی ارزیابی اقتصادی، عدم قطعیت تولید، توربین بادی، منابع تولید پراكنده انرژی خورشیدی، مدلهای تابش، آنالیز خطا مدل میانگین فضای حالت، مدل فضای حالت سوئیچ شده، كنترل كننده  كنورتور باك بوست توربین بادی، ژنراتور سنكرون آهن ربای دائم، كنترل حداكثر توان، فیلتر شكاف دار تطبیقی انرژی باد، سلول خورشیدی، اندازه یابی بهینه كنترل حداكثر توان، سیستم های بادی سرعت متغیر، ژنراتور القایی قفس سنجابی، كنترل برداری پیل سوختی اكسید جامد، بالانس انرژی، روش معكوس،گرادیان مزدوج نیروگاه بادی ، قابلیت اطمینان ، منطقه بادی ، شاخص نیروگاه بادی، دینامیك ، پایداری توربین بادی، ژنراتورهای القایی سه فاز، كنترل بهینه، دینامومتری، شناسایی پارامترهای الكتریكی و مكانیكی نرخ تنزیل– سیستم فتولتائیك– هزینه متغیر- هزینه ثابت- فاصله از شبكه برق انرژی ، برق ، بیوگاز، هضم بیهوازی توربین بادی، گیربكس، عملكرد توربین بادی، ژنراتور آسنكرون تغذیه دوبل اكسید بیسموت، پیل سوختی، الكترولیت جامد، هدایت یونی هیدروژن، باتری، سیستم انرژی مستقل از شبكه، شبیه سازی، نرم افزارمدلسازی پیل سوختی، پیل سوختی ماژول مقاومت داخلی متغیر، تأثیر حرارت استرس، استرس مدیران ، شركت برق منطق های مدل پاسخگویی بار، پاسخگویی بار اضطراری، ضریب حساسیت قابلیت اطمینان، هزینه خاموشی، مدلسازی، مدل فازی روشنایی دیجیتال، مدیریت مصرف، لامپ كم مصرف شبكه های بهم پیوسته ، تجدید ساختار ، حامل عمومی ، دسترسی آزاد ، تبادلات برق آسیب شناسی رفتار، بهداشت روانی، آسیبهای روانی، رفتار كاركنان، شركت برق رضایت مشتركین، برق دیماندی، ایران بازاربرق، توزیع، هزینه، مصرف، تلفات ترانسفورماتور خشك رزینی ، مقدار اولیه ، گذرای سریع، اضافه ولتاژ گذرای انتقالی به ثانویه ترانسفورماتور،تست های شتاب دهنده،روغن/كاغذ،پیرشدگی و تنش حرارتی روغن، ترانسفورماتور، فشار محیطی، جریان نشتی پتانسیل مغناطیسی برداری، روش فیلمان جریان، كویل استوانه ای، نیروی مغناطیسی ترانسفورماتورهای قدرت ، سیم پیچی ،جابجایی محوری، آنتن ، امواج الكترومغناطیسی ، مؤلفه مستقیم ، مؤلفه غیر مستقیم سیم پیچ ، ترانسفورماتور، موج صاعقه ، ولتاژ ضربه ، توزیع ولتاژ پست فشارقوی – ترانسفورماتور – نویز صوتی- محیط زیست الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی شناسایی مقادیر پارامترهای كویل ترانسفورماتور قدرت، ساختار عایقی، ضریب اطمینان، میدان الكتریكی مماسی بهینه سازی، ترانسفورماتور كمپكت ، لگوریتم ژنتیك، ترانسفورماتور جریان، خطای دامنه، خطای فاز ترانسفورماتور ، مدل مشروح ، تئوری آشوب ، تخمین پارامتر ترانسفورماتور - مدلسازی حرارتی – دمای روغن – نقاط داغ – بارگیری ترانسفورماتور خشك رزینی، بیضوی، مستطیلی، كاهش هزینه و ابعاد ترانسفورماتور خشك رزینی، تحلیل حرارتی گذرا، مدل حرارتی- الكتریكی تخلیه جزیی، حذف نویز، تبدیل موجك عیب یابی ترانسفورماتورهای قدرت، گازكروماتوگرافی، تسهای كنترل كیفی هامرشتاین براده های مسی، تخلیه جزئی، گاز كروماتوگرافی، رطوبت، تست اضافه ولتاژ طرح هرمتیك گازی، طرح هرمتیك وله ای جدید، مقایسه ابعادی، مقایسه وزنی مدل مشروح، حالت گذرا، اندازه گیری ترانسفورماتور وله ای، مدل سازی حرارتی، ماكزیمم دمای روغن، لزجت روغن برق- قدرت
نیروگاه  رله و حفاظت ماشین های الكتریكی  عایق و فشار قوی  برق و انرژی  الكترونیك صنعتی  شبكه های توزیع  سیستم های قدرت   ترانسفورماتور پست های الكتریكی شبكه های انتقال تاسیسات الكتریكی مكانیك نیروگاه انرژی های نو توان الكتریكی مكاترونیك الكترونیك  الكترونیك عمومی فیزیك الكترونیك الكترونیك صنعتی  الكترونیك دیجیتال رباتیك كنترل  كنترل خطی كنترل مدرن كنترل صنعتی و ابزار دقیق PLC و برنامه نوسی آن كنترل پیشرفته سیستم های فازی منطق فازی مخابرات مخابرات آنالوگ مخابرات دیجیتال فیلترها مدارهای مخابراتی فناوری اطلاعات كامپیوتر  نرم افزار  سخت افزار  اینترنت  فناوری اطلاعات  الكترونیك دیجیتال  هوش مصنوعی رباتیك و مهندسی پزشكی بیوالكتریك پایان نامه مقاله برق قدرت الكترونیك كنترل مخابرات كامپیونر مهندسی پزشكی
RLCM RLS LED ANFIS Nexa PEM HOMER LOLE ULTC STS  dc-dc word pdf ppt Ballast UPFC FACTS PST IPCAC OPF HPSO LOLE TCSC HLI FACTS UPFCOPFDSTATCOM SVC DES IN738LC EHV/UHV CVT SIR SFCL ،EMTP TRVSOM Tie-Line MCR FACTS GPS-LIDAR-TOTAL STATION UPFC PLC Software Engineering PMSG EMTP-MULTISTORY - Back Flashover - Flashover،Waterfall ،XP ،UML ،RUP Thyristor Controlled IPC، SCADA CIMGIS ،EMS ،DMS ،SCADA RTU HVDC VOIP PID ،OFDM ، CPE، PLCosMosems،  FEMLAB V/f PSO Nox ALARA CFD Forgo TDD  PCC Digsilent SMES RLS DSP HyperMesh- Nastran  AHP ، Making Test AC GIS UTM NTDB DST SWER STATCOM DIgSIL DPL Matlab-Simulink GA DGRenewable Energy, Energy Management, Fuel Cell, Genetic Algorithm, Disperse generation AHP D-STATCOM PWM.Voltage Sag ، IUPQC ، IDVR ، D-STATCOM ، DVR SSSC
iran-ieee.blogfa.com

 

لیست رشته های مسابقات رباتیک

روبات های انسان نما Humanoid Robots

روبات های تسمه تانكی
Tracked Robots

روبات های امدادگر
Rescue Robots

روبات تعقیب خط – مسیریاب
Linne Follower Robot

روبات تعقیب خط – مسیریاب
Line Tracker Robot

روبات لابیرنت
Labyrinth Robot

روبات های میكروماوس
Micromouse Robots - Maze

روبات های صنعتی
Industrial Robots

مسابقات فوتبال
Robocup Soccer

روبات های فوتبالیست
Soccer Robots

مسابقات امداد
Robocup Rescue

روبات های امدادگر
Rescue Robots

مسابقات برای دانش آموزان
Robocup Junior

روبات های دانش آموزی
Junior Robots - Small Size

شبیه سازی
Simulation

روبات های چرخی
Wheeled Robots

روبات های جنگجو
Fighting Robots

روبات ماهی
Fish Robot

روبات مار
Snake Robot

روبات های عنكبوتی
Spider Robot

روبات توپی شكل
Sphere Robots

میكرو روبات
Micro Robots

روبات های ماژولار
Modular Robots

روبات های اجتماعی
Swarm Robots

روبات های سگ
Dog Robots

روبات های پرنده
Aerial Robots

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات