برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

معرفی تابلوها

1- تابلو كلید اصلی

         این تابلو مجهز به یك كلید قدرت سه فاز، جهت قطع و وصل كردن توان ورودی كل میز است. این کلید در مقابل اضافه جریان بیشتر از 10A، جریان كل میز را بطور اتوماتیک قطع میکند. روی این تابلو سه عدد لامپ سیگنال برای نشان دادن وجود ولتاژ هر یك از سه فاز و چهار  عدد ترمینال قدرت، برای در اختیار قرار گرفتن سه فاز(380V ) و نول (جهت استفاده­ی كارهای غیر آزمایشگاهی) نصب است. شمای ظاهری و شمای الکتریکی این تابلو در شکل­های (1-2الف وب)  نشان داده شده است.

 

                     

 شکل (1-2ب) مدار تابلو كلید قدرت سه فاز                        شکل (1-2الف) شمای تابلو كلید قدرت سه فاز

 

 

برق ورودی این تابلو، از طریق یک کابل 5/1*5 که یک سر آن به یک سه شاخه ارت دار و سر دیگر آن در پشت این تابلو به ترمینالهای اصلی میز وصل است، تامین میشود. باید توجه شود، پریز سه فازی که سه شاخه میز به آن وصل می­شود حتما باید علاوه بر  دارا بودن سیم­های سه فاز ، سیمهای نول و ارت آن هم وصل باشند.

 

2- تابلو منبع تغذیه AC سه فاز1 (12V-1A)

          این تابلو دارای یك ترانسفورماتور سه فاز، برای تغذیه مدارهای فرمان مبدلهای AC به DC و AC به AC است. كاربر می تواند توسط یك كلید سه حالته كه روی تابلو نصب شده است، سر بندی اولیه ترانسفورمر را حالت­های ستاره، خاموش، و یا مثلث انتخاب كند. در ثانویه هر فاز این ترانسفورمر دو سیم پیچ وجود دارد که سرهای این سیم پیج ها در روی تابلو در اختیار کاربرقرار دارد. در این سیم پیچ ها (در دو حالت ستار و مثلث) دو ولتاژ  12 ولت (یک آمپری) که با هم 180 درجه اختلاف فاز دارند تولید می شود. تصویر این تابلو و شکل مدار الکتریکی آن در شکل­های (1-3الف وب) نشان داده شده است. 

 

                     

 شکل (1-3ب) شمای مداری تابلو منبع تغذیه AC سه فاز فرمان                   شکل (1-3الف) تصویرتابلو منبع تغذیه AC سه فاز 1

 

 

 

حفاظت (در مقابل اتصال کوتاه ثانویه) این ترانسفورمر­ها، توسط سه عدد فیوز (400mA) و یک مدار الکتریکی- الکترونیکی پشتبانی می­­شود. هرگاه در ثانویه هر یک از این ترانسفورمرها اتصال کوتاه رخ دهد، مدار حفاظتی (الکتریکی- الکترونیکی) عمل کرده و جریان اولیه هر سه فاز قطع خواهد شد. در صورت عمل کردن مدار حفاظتی، چراغ(LED)  Over Current   این تابلو روشن می شود. پس از رفع اتصال کوتاه، می­توان توسط کلید فشاری که در زیر چراغ OC  قرار دارد مدار را به حالت اولیه برگرداند. هرگاه در صورت بروز اشکال در مدار حفاظت (الکتریکی- الکترونیکی)، این مدار عمل نکند، سه فیوز تابلو ،  ترانس سه فاز را در مقابل اضافه جریان محافظت می­کنند. بر روی این تابلو علاوه بر چراغ OC، سه چراغ (LED) دیگر نصب شده است، که روشن بودن هر یک از  آنها (درسر بندی ستاره)  نشان دهنده  وجود ولتاژ در هریک از سه فاز است.

 

3- تابلو  منبع تغذیه DC  فرمان

این تابلو مجهز به یك منبع تغذیه DC متغیر صفر تا 30 ولت (2 آمپری) و یك منبع تغذیه 15V تثبیت شده یك آمپری است. خروجی منابع تغذیه در مقابل اضافه جریان محافظت شده­اند. ولتاژ  و جریان خروجی منبع متغیر (تا سقف 2 آمپر)، توسط دو ولوم چند دور  بطور جدا گانه قابل تنظیم است. این تابلو دارای دو نشان دهنده دیجیتالی، برای مشاهده ولتاژ و جریان منبع تغذیه متغیر است.

 

                 

         شکل (1-4ب) شمای مداری تابلو  منبع تغذیه DC  فرمان                         شکل (1-4الف) تابلو  منبع تغذیه DC  فرمان        

 

 

تصویر و شکل مداری این تابلو در شکل­های (1-4الف و ب) نشان داده شده است. این تابلو دارای یك LED  برای نشان دادن اضافه جریان در خروجی منبع تغذیه متغیر و دو LED برای نشان دادن وجود ولتاژ در خروجی منابع 15V است.

 این منابع، برای تغذیه مدارهای بررسی مشخصه­­های المانهای نیمه­هادی و همچنین برای تغذیه برد­های فرمان مبدلهای DC بهDC  و DC به AC استفاده می­شوند. همچنین این تابلو مجهز به یک کلید ON-OFF  برای قطع و وصل کردن اولیه ترانسفورمر­ها و یک فیوز (800mA) برای حفاظت آنها است.

 

4-  تابلو منبع تغذیه AC سه فاز2 (12V-1A)

در این تابلو  از میز سه عدد ترانسفورمر نظیر  ترانسفورمر بخش (1-2) وجود دارد. تفاوت این ترانسفورمر با ترانسفورمر بخش (1-2) در این است که، سیم پیچ­های اولیه آن فقط قابلیت سربندی ستاره را دارا است و توسط یک کلید ON-Off قطع و وصل می شوند.

 این منبع به همراه منبع بخش(1-2) در آزمایش یکسوکننده های 12 فاز کاربرد دارند. تصویر این تابلو  و شکل مدار الکتریکی آن در شکل­های(1-5الف و ب) نشان داده شده است. لازم به ذکر است ظرفیت فیوزهای این تابلو، 400mA-250VAC است.

                      

شکل(1-5ب) مدار تابلو منبع تغذیه AC سه فاز2                        شکل(1-5الف) تابلو منبع تغذیه AC سه فاز دوم

 

 

5- تابلو منبع تغذیه AC سه فاز قدرت

عملکرد این تابلو مشابه تابلو بخش (1-4)، و قدرت الکتریکی آن بیشتر از آن تابلو است. یعنی سیم پیچ­های­ ثانویه آن بجای دو  ولتاژ12 ولت 1 آمپر  دارای دو ولتاژ 55 ولت  دو آمپر و ظرفیت فیوزهای آن 3A-250VAC است. این منبع تغذیه AC برای تغذیه مدار قدرت انواع آزمایشهای مبدلهای AC به DC، (با DIOD و یا SCR ) و AC به AC (با ‍TRIAC و یا SCR) استفاده می­شود. تصویراین تابلو و شمای مدار الکتریکی آن در شکل­های(1-6 الف و ب) نشان داده شده است.

 

                   

 

شکل(1-6ب)مدار تابلو منبع تغذیه AC سه فاز قدرت                   شکل(1-6الف) تصویرتابلو منبع تغذیه AC سه فاز قدرت           

 

 

6- تابلو منبع تغذیه DC قدرت

این تابلو مجهز به یك منبع تغذیه DC متغیر دو آمپری است. ولتاژ خروجی این متبع تغذیه توسط یك ولوم چند دور از صفر تا 150 ولت قابل تنظیم، و همچنین جریان خروجی آن تا سقف دو آمپر با یك ولوم چند دور دیگر قابل محدود کردن می­باشد. تابلو مجهز به دو نشان دهنده دیجیتالی است که برای نشان دادن ولتاژ  و جریان خروجی استفاده شده است. این تابلو دارای یك LED برای نشان دادن اضافه جریان خروجی می­باشد.

جریان اولیه ترانسفورمر این منبع تغذیه، توسط کلید ON-OFF که روی تابلو قرار دارد قطع و وصل می­شود.  تصویر این تابلو بهمراه تصویرمحل فیوز آن و شکل مدار الکتریکی آن در شکل­های(1-7الف وب) نشان داده شده است.

           

                                                             

             شکل(1-7ب) مدارتابلو منبع تغذیه DC قدرت              شکل(1-7الف) تابلو منبع تغذیه DC قدرت ومحل نصب فیوزآن درمجاور دریچه فن

 

 این منبع تغذیه برای تغذیه مدار های قدرت، آزمایش­های بررسی مشخصات المانهای نیمه­هادی(DIOD, SCR, DIAC, TRIAC, POWER MOSFET, IGBT, UGT )، انواع مبدلهای DC به DC و انواع مبدلهای DC به AC، استفاده می شود. اولیه ترانسفورمر این منبع تغذیه مجهز به یک فیوز(5A) است، که این فیوز در کنار تابلو نصب المانهای قدرت (مجاور دریچه فن) قرار دارد.

 

7- تابلو بار الکتریکی

          این تابلو دارای بار های مختلف، شامل اهمی، خازنی، سلفی و نیروی ضد محركه است. تصویر این تلبلو  و شکل مدار الکتریکی آن در شکل­های(1-8الف و ب) نشان داده شده است. بار اهمی تابلو‌ شامل یك عدد پتانسیومتر 1K/25W است( بقیه بار های اهمی  در كشو قرار دارند كه به همراه تجهیزات جانبی معرفی می شوند). این تابلو دارای دو عدد خازن AC با ظرفیتهای   و  است که می­توان از آنها در آزمایشهای مبدلهای  DCبه AC  و DC به DC  تریستوری استفاده کرد.

 

               

شکل(1-8ب) مدار الکتریکی تابلو بار                                      شکل(1-8الف) تصویرتابلو بار       

 

بار سلفی تابلو شامل یك سلف، با هشت سیم پیچ با ظرفیت های مساوی است. این سیم پیچها دارای یك هسته مشترك آهنی می باشند كه ظرفیت هر بخش از سلف،80 میلی هانری و تحمل جریان آن 2 آمپر است.

این تابلو دارای یك منبع تغذیه DC 60V  0- یک آمپری است، که از آن برای شبیه سازی نیروی ضد محركه آرمیچر موتور DC استفاده می­شود. این منبع تغذیه به یک کلید ON-OFF ( برای قطع و وصل کردن جریان اولیه ترانسفورمرهای)، و یک فیوز یک آمپر(جهت حفاظت منبع در مقابل اضافه جریان) و یک LED (برای نشان دادن وجود ولتاژ در خروجی) مجهز است. سرهای تمام بار ها و منبع تغذیه DC در روی تابلو در اختیار کار بر قرار دارد.

 

8- تابلوی پریزهای تك فاز

          این تابلو شامل چهار عدد پریز تك فاز برای تغذیه دستگاه­های جانبی مثل اسیلوسكوپ، می­باشد. این پریز ها بطور مشترك، دارای یك فیوز (3A) ، یك كلید(برای قطع و وصل کردن جریان الکتریکی پریزها)، و یك لامپ سیگنال(كه وجود ولتاژ در پریزها  را مشخص می­كند) است. تصویر این تابلو  وشکل مدار الکتریکی آن در شکل­های(1-9الف و ب) نشان داده شده است.

                                

    شکل(1-9اب) مدارتابلوی پریزهای تك فاز                          شکل(1-9الف) تصویر تابلوی پریزهای تك فاز                          

 

توضیح

تمام تابلوهای آمده در بالا در سه کشوی مجزا قرار دارند و در صورت نیاز  به تعمیرات، می­توان هریک از این کشو­ها را براحتی از میزجدا کرد. این کار به ترتیب، با باز کردن تنها پیچ روی درب کشو، بیرون کشیدن کشو از میز، جدا کردن کانکتورهای مربوطه از میز و باز کردن دو قفل ریلها، امکان پذیرخواهد بود.

 

9- بارهای موتوری

میز دارای مجموعه بار موتوری شامل یك عدد الکترو موتورDC ، یك عدد ‌ الکترو موتور سه فاز آسنكرون و یك عدد الکترو موتور تك فاز آسنكرون است. از این الکترو موتورها در آزمایشهای مختلف بعنوان بار استفاده می­شود. تصویر این مجموعه در شکل(1-10) نشان داده شده است.

شکل(1-10) بارهای موتوری

لازم به ذکر است اگر میدان موتور DC از نوع مغناطیس دائم باشد فقط دو سر آرمیچر موتور و اگر از نوع میدان سیم پیچ شده باشد سرهای میدان و آرمیچر بطور جداگانه در دسترس می­باشند. سرو ته­های سیم­پیچ­های موتور سه فاز در اختیار کاربر می­باشد. باید در موقع سربندی موتور سه­فاز (ستاره یا مثلث) توجه شود که سرهای سیم­پچ­ها در یک ردیف و ته­های سیم­پچ­ها در یک ردیف دیگر در بالای موتور قرار دارد. همچنین (در زمان سربندی مثلث) باید توجه شود که ترمینال­های سه گروه سیم­پچ­های موتور سه فاز در سه رنگ متفاوت (قرمز، آبی و سیاه) میباشند

مشخصات هر یك از این الکترو موتورها  در ادامه آورده شده است.

1- موتور DC تحریك جداگانه دارای مشخصات 100W              ،  110VDC  ، 3000RPM

2-      موتور سه فاز آسنكرون قفس سنجابی دارای مشخصات.0.18KW ، 1350RPM ، 380VAC

3- موتور تك فاز آسنكرون قفس سنجابی دارای مشخصات    0.4A ، 110VAC ،‌ 2400RPM

 

 10- تابلو محل نصب قطعات قدرت و بردهای فرمان

‌ در بالای تابلوهای منابع تغذیه میز،‌ یك تابلو جهت نصب قطعات قدرت و بردهای فرمان وجود دارد. در سمت چپ این تابلو،‌ بردهای فرمان،‌ و در سمت راست آن قطعات الكترونیكی قدرت و غیر قدرت نصب می شوند.

 در سمت نصب قطعات قدرت، تعداد 7×10 گروه،‌ ترمینال چهارتایی در دو رنگ متفاوت وجود دارد، ‌كه هر گروه چهار تائی از نظر الكتریكی با هم اتصال كوتاه می باشند. قطعات الكترونیكی (واتصال كوتاه ها) كه دو، سه و یا چهار پایه هستند ( كه هر یك بر روی پایه های خاص قرار دارند) براحتی می توانند جهت ایجاد مدارات مختلف،‌ بر روی این قسمت از تابلو نصب شوند. تصویرهای تابلوهای محل نصب المانها  و بردهای فرمان در شکل(1-11الف و ب) نشان داده شده است.

 

شکل(2-11الف) تابلومحل نصب المان­ها                                                         شکل(2-11ب) تابلومحل نصب بردها

 

 

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات