تبلیغات
برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - 40 تجربه برای درس کاربینی استاد سریری8

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

40 تجربه برای درس کاربینی استاد سریری8

 

41. در پارس 14 مدل P3730 اگر یک لحظه چراغ روشن شده و ولتاژها خوابید ، خازن C808 (160V/1MF) خراب است و ولتاژها نیز از حد معمول بیش تر است .

 

42. در تلویزیون های پارس 14 و 20 و 21 و 28 اینچ اگر تصویر به صورت افقی جمع شده و روی هم تا خورده باشد و های ولتاژ نیز کم بود و دیر آمد ،خازن روی سوکت لامپ به ظرفیت (350V/1MF)خراب است .

43. در پارس گروندیگ 21 و 28 اینچ اگر صدای یوت یوت ضعیف هر دو ثانیه ، یک بار به گوش رسید و تلویزیون روشن بود به احتمال زیاد ترانزیستور خروجی هوریزانتال BU508 سوخته و احتمالا علت آن نیز خازن C511 است که ظرفیت آن بین 6 تا 9 نانو و 1600V است .

 

 

44. در پارس 18 اگر ابتدا لرزشهای لفقی در تصویر بود و بعد خوب شد خازن (63V/4.7MF) هوریزانتال خراب است .

 

45. در پارس 26 اگر چراغ های کانال نامنظم روشن بود و های ولتاژ بود ولی صدا و تصویر نبود؛ ولتاژ 15 ولت IF بررسی شود و قطعات موجود در مسیر این ولتاژ از مقاومت ها و دیود و ترانزیستور تست شود .

 

 

46. در پارس 18 اگر ارتفاع تصویر  کم شده بود خازن 4.7MF داخل برد ورتیکال خراب است .

 

 

47. در پارس 14 و 20 و 21 و 26 و همین طور زیمنس اگر خازنC633 (25V/100MF) خراب شود ، تلویزیون روشن نشده و ولتاژهای روی کلکتور خروجی افقی بسیار کم خواهد بود .

 

 

48. در پارس 20 و 26 مدل 5183 اگر خازن C633 (25V/220MF) خراب شود در ترانس چاپر صدای ویزویز داده و کناره های تصویر دندانه اره ای می شود .

 

 

49. در تلویزیون های پارس 14 و 20 و 21 و 28 اگر تصویر AVدارای پرش بود آی سی TDA4452 و یا TDA5931 که مشابه هم هستند خراب می باشد .

 

 

50. در پارس 26 اینچ اگر ولتاژ 54 ولت نصف و کمتر شده بود ، احتمالا ترانزیستورهای ورتیکال خراب است .

 

 

51. در شهاب 21 اگر تلویزیون روشن شد و بعد به  حالت استند بای رفت یکی از دلایلش ممکن است لحیم پوکی در پایه هایIC801(SDH209B)  باشد.

در همین تلویزیون اگر چند خط ورتیکال بالای تصویر ظاهر شد ، خازن(35V/100MF) خراب است.

 

 

52. در شهاب 21 اگر خازن C852 (16V/470MF) خراب شود و ولتاژ بالا رفته و ترانزیستور Output هوریزانتال می سوزد که یکی از دلایل مهم آن خازن ذکر شده است .

 

 

53. در تلویزیون های شهاب ، بلر ، تماشا و پیام 20 اینچ اگر تصویر دیر آمد و یا اینکه نیامدخازن (250V/10MF) کناره های ولتاژ در مسیر ولتاژ ترانزیستورهای سوکت لامپ خراب است .

 

 

54. در شهاب 21 اینچ اگر خازن C825 (470MF) خراب باشد هنگام St.By صدای ویزویز به گوش رسیده و تصویر بزرگتر خواهد بود .

 

 

55. در شهاب ، پیام و بلر 20 اینچ اگر STR58041  بسوزد همراه با آن مقاومت R804(0.23OHM) و ترانزیستور Q801 و فیوز می سوزد .

56. در شهاب قدیمی اگر کانال ها در حافظه قرار نگرفت :

ولتاژ 30 ولت پایه دوم آی سی حافظه به شماره M58658 اندازه گیری شود و اگر کم بود خازن C603 (315V/2.2MF) عوض شود .

 

 

57. در شهاب 21 قدیمی اگر تصویر پس از فشردن پاور نیامد و یا اینکه دیر آمد ولی صدای جذب شدن رله آمد ، به احتمال زیاد خازن(1MF) بی پلار خراب است .

 

58. در آیوا مدل TV2001KE اگر خطوط برگشت روی تصویر مشاهده شد ممکن است در اثر خرابی خازن C307( 160V/4.7 MF) خراب شده باشد.

 

 

59. در تلویزیون های آیوا اگر تصویر پس از چند دقیقه خط خط و سپس محو شد و صفحه بزرگ آبی و سیاه آمد و صدا نیز قطع گشت ، تمام بورد عمودی باید لحیم کاری شود .

 

 

60. در ضبط آیوا استراسر  مدل XR7 اگر آی سی سه پایه IC010 –T523C خراب شود باعث می شود که آی سی دوم به شمارهTC9201BF داغ کرده و فقط نمایشگر اعداد و 00 را نشان دهد و دیسک نیز می چرخد ولی اپتیک کار نمی کند .

برای تست کردن می توان آی سی سه پایه را از مدار خارج کرد و دستگاه را روشن کرد .

 

 

61. در ویدئوهای آیوا 102 و 505 اگر ابتدا تصویر از لحاظ سینک خراب بود و تراک دار بود و سپس کم کم  خوب می شد یکی از خازن های 10MF بی پلار روی موتور درام خراب است .

 

 

62. در آیوا مدل NSX5336 از سر a104 که به + خازن C108رفته است ولتاژهای ورودی رگلاتور گرفته می شود .

63. در تلویزیون آوا دوو و شیراز اگر تلویزیون در حالت STAND BY بود و روشن نشد ؛ پس از کنترل ترانزیستور خروجی هوریزانتال و درایور و ولتاژهای مربوطه و نیز قسمت نوسان ساز افقی که در IC TA8659 می باشد ، چنانچه به پایه آی سی فوق ولتاژ نرسد ترانزیستورهای D942 , 943 , 938 را کنترل ما نماییم و اگر آنها نیز سالم بودند و همچنین پایه BASE ترانزیستور باید توسط آی سی تحریک شود که اگر نشد ؛ یا خود آی سی سیستم خراب است و یا به احتمال زیاد یکی از دیود های 1N4148 اطراف آی سی فوق نشتی پیدا کرده است که باید کنترل شود .

 

 

64. دوو 21 مدل DTC-2075 اگر تلویزیون روشن نشد و ولتاژ روی کلکتور حدود 50 ولت و در حال کم و زیاد شدن بود ، و همچنین های ولتاژ دل دل می زد خازن  C809 به ظرفیت(100V/1.5MF) خراب است .

در همین تلویزیون اگر بالای تصویر چند خط برگشتی بود خازن(50V/47MF) در ورتیکال خراب است .

 

65. در آوا دوو مدل 2196 اگر خازن C311 (35V/1000MF) خراب شود ، تصویر از پایین جمع و از بالا باز شده و لرزش دار می باشد .

 

 

66. در آوا دوو 21 اگر صدای سیر سیر شنیده شود خازن C809 (100V/10MF) خراب است .

(های ولتاژ قطع و وصل و کمبود ولتاژ داریم .)

در همین تلویزیون اگر خازن (100V/10MF)  C816 خراب باشد ، دستگاه روشن شده اما فقط برفک است و DISPLAY نیز نمی آید .

 

 

69. در آوا دوو 2096 اگر خازن C816 (100V/10MF)خراب شود ؛ تلویزیون روشن شده ولی فقط برفک است و هیچ کانالی را نمی گیرد و میکروسوئیچ ها کار نخواهد کرد و شاید زینر D806نیز بسوزد .

70. در آوا دوو مدل 2196 اگر خازن C311 (35V/1000MF) خراب شود ؛ تصویر از پایین جمع و از بالا باز شده و دارای لرزش می باشد .

 

 

71. در تلویزیون های شیراز و آوا 21 اینچ اگر تصویر از طرفین جمع بود و کم کم خوب شد خازن های (160V/1MF) بهتر است عوض شود .

 

 

72. در آوا دوو مدل 2196 رنگی اگر نور کم و زیاد شد و در کانالهای برفکی نور و بدون برنامه نور کم شد ؛ خازن C408 (160V/22MF) خراب است .

 

 

73. در آوا دوو مدل 2196 اگر تصویر از پایین باز و خطوط با فاصله بود خازن (50V/1MF) خراب است .

 

 

74. در شیراز و دوو 21 اگر تصویر با تعویض کانال کم و زیاد شد و تصویر کم نور بود خازن (160V/22MF) پایه های ولتاژ خراب است .

 

 

75. در تلوزیون های دوو و اطلس و شیراز اگر آی سی ورتیکال ایراد پیدا کند ممکن است Display نیز حذف شود .

 

 

76. در هیوندای 20 اینچ مدل HCV501M اگر STR سوخته بود و عوض کردیم ولی روشن نشد و ولتاژها بعد از حالت St.By کم کم خوابید ؛ علت خرابی ترانزیستور D1414 کنار STR به شمارهQ801 می باشد.

 

77. در سوپر LG مدل CF14Q66ET اگر LED روشن شد و های ولتاژ پس از مدتی خیلی کم آمد و صفحه کم نور و ناقص روشن شد ، احتمالا خازن C564 (35V/1000MF) سر راه ولتاژ 18 ولت خراب شده است .

 

78. در LG مدل CF21052EX اگر خازن C801 (100V/35MF) خراب شود تلویزیون روشن نمی شود و فقطLED چشمک می زند .

 

 

79. در DVD مدل ال جی اگر درب داخل و خارج نشد میکروسوئیچ های درب خراب است .

 

 

80 . در نیماد 14 رنگی اگر گاهی لحظه اول روشن شدن صدای ویزویز شنیده شد و صدا و تصویر نیامد خازن (25V/100MF)تغذیه بایستی تعویض شود .

نویسندگان

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :