برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

 آنتن ها از نظر ساختار و نوع كاربرد به انواع مختلفی تقسیم می شوند،كه درذیل به تعدادی از آنها اشاره می شود

ادامه مطلب را مطالعه نمایید

انواع آنتن ها از نظر كاربرد :

آنتن ها از نظر ساختار و نوع كاربرد به انواع مختلفی تقسیم می شوند،كه درذیل به تعدادی از آنها اشاره می شود

الف) آنتن هرتز : آنتن هرتز در فاصله ای بالا واقع شده و ممكن است بطور افقی یا عمودی باشد و برای فركانس های زیاد به كار می رود.

ب) آنتن ماركنی : در این نوع آنتن، انتهای پایین مولد به زمین متصل است و سطح زمین بجای صحفه هادی

به كار می رود. طرز توزیع جریان و ولتاژ برای فركانس اصلی، چهل برابر طول آنتن می باشد و این آنتن برای

فركانس های كم مورد استفاده قرار می گیرد.آنتن ماركنی در بعضی موارد ممكن است برای فركانس های بالا به كار رود، مثل آنتن های ارتباطی هواپیما كه در این حالت بدنه هواپیما بجای زمین عمل می كند.

پ) آنتن شلاقی : معمولی ترین آنتنی است كه در عملیات تاكتیكی برای ایجاد ارتباط در ساخت های نسبتاً كوچک بكار می رود. بیشتر آنتن های شلاقی طوری طراحی شده اند كه در زمانی كه مورد احتیاج نیستند با فشار جزیی یك قسمت، داخل قسمت دیگر قرار می گیرند. وقتی كه آنتن های شلاقی در باند فركانسی زیاد كار می كنند، طول آن ها معمولاً كسر كوچكی از طول موج می باشد و در این حالت باید یك سیم پیچ به خاصیت القایی زیادی به كاربرده شود تا آنتن مزبور به حالت هماهنگی صحیح درآید.

ت ) آنتن لوزی ( روبیك) : این آنتن از چهار سیم ساخته شده است كه به شكل لوزی متصل شده اند و موازی زمین قرار گرفته اند. با قرار دادن چرخ ها روی دكل های نگهدارنده، می توان ارتفاع آنتن را نسبت به زمین تغییر داد.منبع تغذیه در حالت فرستنده توسط خط انتقال متعادلی از یك سو به آنتن وصل می شود و مقاومت سوی دیگر را به گونه ای تنظیم می كنند كه تنها موج رونده روی آنتن بوجود آید. توجه كنید كه خط انتقال متعادل، خط انتقالی است كه امپدانس در بازوی آن نسبت به زمین برابر باشد.در فضای آزاد حداكثر پرتو افكنی آنتن در امتداد قطر بزرگ لوزی صورت می گیرد و پلاریزسیون آن افقی است.این آنتن به علت سادگی طرح در فرستنده ها و گیرنده ها كاربرد زیادی داشته و به منظور ایجاد ارتباط در مسافت های زیاد و كار فركانس های بالا به حد زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین این آنتن در ارتباطات منطقه به كار می رود. زیرا در باند وسیعی به كار رفته و نصب و نگهداری آن ساده تر از آنتن های دیگر می باشد عیب اصلی آن این است كه احتیاج به یك زمین وسیع دارد.

ث) آنتن V معكوس : این آنتن از دكل نارسانا و دو رشته سیم تشکیل شده است

.که به شکل V با یکدیگر در ارتباط می باشند .

در این آنتن، اندازه زاویه αدارای اهمیت است و بسته به کاربرد، باید به گونه ای ویژه برگزیده شود، در صورتی که این آنتن بالای صفحه رسانای کاملی قرار گرفته باشد، جهت جریان های تصویر، عکس جریان های آنتن خواهد بود حداکثر پرتو در امتداد زمین، دارای پلاریزاسیون عمودی، برای انتشار از راه یونسفر مناسب نیستندو تنها به عنوان آنتن گیرنده امواج زمینی و یا سطحی در بخش پایین نوار فرکانس بالا، مورد استفاده قرار می گیرند.

چون این آنتن ها در مجاورت زمین، دارای شعاع های فرعی بی شماری با پلاریزاسیون افقی نیز هستند، امواج ناخواسته رسیده از جهت های دیگری دریافت می کنند که دارای پلاریزاسیون عمودی و یا افقی هستند که این مساله از نکات منفی این امر است.

ج) آنتن ماکروویو: اصول اصلی کار این آنتن ها، کار کردن آنها در ناحیه ماکروویو (100-300MHZ) می باشد. خاصیت ماکروویو نزدیکی آنها در طیف فرکانسی به امواج نوری می باشد. بیم این نوع آنتن ها بعضا توسط منعکس کننده شلجمی تمرکز می یابد.

دو نوع از آنتن های ماکروویو عبارت اند از آنتن بوقی شکل و آنتن مخروطی:

ج_1) آنتن بوقی شکل( شیپوری) HORN ANTENNA:

آنتن های شیپوری در شکل های مختلفی وجود دارند که سه نوع از متداول ترین آنها در اینجا نشان داده شده است. شیپور بخشی فقط در یک جهت وسیع شده و شبیه به منعکس کننده سهموی جعبه قوسی است. شیپور هرمی در دو جهت وسعت پیدا نموده و دارای شکل یک هرم ناقص است.

شیپور مخروطی (دایره ای) نیز شبیه به این بوده که به موج بر دایره ای ختم خواهد شد اگر زاویه درشکل بزرگ باشد شیپور کم عمقی خواهیم داشت که در نتیجه موجی که شیپور را ترک می کند، کروی شده و پرتو تشعشعی جهت دار نخواهد شد.این نتیجه را در مورد دو زاویه باز شدن شیپور هرمی نیز می توان اعمال نمود. از طرفی اگر زاویه خیلی کوچک شده باشد، در نتیجه دهنه شیپور و جهت داری آن هر دو صدمه می بینند.

چ) آنتن آستینی: ساختار کلی این آنتن ها به این شکل است که در آن یک آنتن لوله ای هادی دور یک عنصر تشعشع کننده به کار می رود. چون آنتن دو قطبی حساسیت زیادی به فرکانس دارد و پهنای باندش کمتر از یک اوکتاو می باشد، افزودن یک آستین به یک دو قطبی حساسیت زیادی به فرکانس دارد و پهنای باندشان به بیشتر از یک اوکتاو می رسد.

این آنتن ها درابتدا برای ارتباطات دو جانبه کشتی با ساحل، ساحل با کشتی، زمین به هوا، هوا به زمین و انتشارات ارتباط جمعی بکار گرفته می شد. این آنتن همه جهته می باشد و توانایی عملیات در محدوده وسیعی از فرکانس در باند فرکانسی را دارد.

ح) آنتن حلزونی:شکل(2.5) یک آنتن حلزونی هم زاویه می باشد.

امپدانس، پرتو تشعشعی و پلاریزاسیون این آنتن در طیف وسیعی از فرکانس تقریبا ثابت می باشد.

ساختمان مكانیكی آنتن ها:

در این جا ساختمان آنتن ها از نظر اندازه، نصب، تغذیه، رساناهاو نا رساناها ی مورد استفاده و محافظت آنتن علیه عوامل جوی مورد بررسی قرار می گیرد.

اندازه آنتن :

اندازه فیزیكی آنتن های گوناگون، از یكدیگر متفاوتند. مثلا آنتن های فرستنده نوار فركانس خیلی پایین بسیار بزرگ هستند و روی دكل هایی به ارتفاع نزدیك به 300 متر نصب می شوند و مسافتی نزدیك به 5 كیلومتر مربع را اشغال می كنند. در مقابل، یك آنتن خطی نیم موج در نوار میكرو موج، طول نزدیك به 5/1 سانتی متر دارد. تقسیم بندی آنتن ها، بر اساس اندازه الكتریكی آنها انجام می شود، اندازه الكتریكی هر آنتن، برابر نسبت اندازه حقیقی آنتن به طول موج در فركانس عمل آن است. به منظور متمركز كردن توان پرتو افكنی در شعاع كوچك، امروزه از آنتن هایی استفاده می شود كه در بعد اصلی، طولی نزدیك به 100 تا 1000 طول موج دارند كه از نظر الكتریكی آنتن بزرگ به شمار می آیند. آنتن هایی كه در هر بعد اصلی طولی، بسیار كمتر از نیم موج طول دارند، از نظر الكتریكی به شمار می آیند. 

آشنایی با سیستمهای آنتن مرکزی

در ساختمان هایی که تعداد زیادی گیرنده تلویزیونی وجود دارد (مانند هتل ها و برج های مسکونی) در صورتی که بخواهیم برای هر گیرنده یک آنتن مجزا نصب نماییم مشکلاتی مانند موارد ذکر شده در زیر بروز خواهند کرد:

* محدودیت فضایی پشت بام برای نصب تعداد زیادی آنتن
* اثر انعکاسی و القا یی آنتن ها بر یکدیگر
* هزینه بالای نصب آنتن برای تک تک گیرنده ها و سیم کشی آنتن تا
گیرنده
* از بین رفتن زیبایی ظاهر ساختمان و به وجود آمدن جنگلی از آنتن ها
* حجم بالای سیم کشی آنتن ها تا گیرنده نیز مشکلاتی به وجود خواهد
آورد
با توجه به موارد ذکر شده راه کار پیشنهادی این است که از یک آنتن برای تمام گیرنده ها استفاده گردد و چون سیگنال در یافت شده توسط این آنتن برای تمام گیرنده ها کافی نخواهد بود لذا از تجهیزاتی برای افزایش مقدار سیگنال و توزیع آن بین گیرنده ها استفاده می کنیم.عملی کردن این راه کار با استفاده از تجهیزات سیستم ها ی آنتن مرکزی (MATV) ANTENNA TV- - MASTER انجام می پذیرد. از این سیستم ها به عنوان (CATV) (COMMUNITY ANTENNA TV) نیز نامبرده می شود.
یک سیستمMATV مجموعه ای از تجهیزات اولیه سیگنال تلویزیونی و تجهیزات پردازش و تقویت سیگنال و توزیع آن از طریق کابل های کواکسیال بین گیرنده های تلویزیونی است و هدف از برقراری آن مهیا کردن سطح سیگنال مناسب را برای هر گیرنده جهت دریافت تصویری با کیفیت قابل قبول می باشد. تجهیزات سیستم MATV به دو دسته اصلی تقسیم می گردد:
۱- تجهیزات ابتدایی تهیه سیگنال (HEADEND equipment)
این تجهیزات شامل آنتن و تقویت کننده فیلترها ،مبدل های فرکانسی ، تله موج ها و مچینگ ها می باشد که برای پردازش سیگنال تلویزیونی و رساندن آن به اندازه و کیفیت مطلوب برای گیرنده ها به کار می روند .
۲- تجهیزات توزیع سیگنال (DISTRIBUTION equipment)
شامل قطعاتی چون تقسیم کننده های انشعابی یا مقسم انتهایی (SPLITTER) و تقسیم کننده عبوری یا میانی (TAP OFF) و مقاومت های انتهایی (TEMINATOR ) و غیره برای تحویل سیگنال به گیرنده ها
و جدا سازی ( ISOLOTION) هر گیرنده از سیستم می باشد .
كابل های مورد استفاده در MATV
در كابل كشی سیستم های MATV از كابل كواكسیال 75 اهمی استفاده می گردد . این كابل ها كه به آن ها كابل هم محور هم اطلاق می شود دارای یك هادی مركزی از جنس مس می باشند كه وظیفه حمل سیگنال را به عهده دارد و یك شیلد به صورت بافته مسی كه دور كابل را گرفته واز اثر القا و تداخل روی سیگنال توسط عوامل خارجی جلوگیری می كند و امكان جذب مستقیم سیگنال توسط هادی مركزی را از بین می برد . برای اتصال كابل های كواكسیال به تجهیزات MATV از كانكتور های نوع F استفاده می گردد كه بسته به نوع كابل سایز آن انتخاب می گردد .
كابل های مورد استفاده در سیستم MATV برای خطوط اصلی RG6 – RG11 – RG59 می باشد كه تفاوت آن ها در مقدار افت كابل به ازای طول مشخص می باشد . برای فواصل طولانی ( بین چندین ساختمان ) و یا برای مواردی كه نیاز به خاك كردن كابل باشد كابل RG11/U استفاده می گردد . در داخل ساختمان نیز معمولاً برای تمام مسیرها به طور یكسان كابل RG59 به كار می رود . برای اتصال پریزها به سیستم بین تپ آف و پریز و یا بین اسپلیتر و پریز بسته به فاصله و تعداد پریزها ی مسیر از كابل های 3C-2V و 4/5C-2V و 5C-2V استفاده می گردد هرچه ضریب حرف C بالاتر باشد افت كابل كمتر است .
طراحی سیستم MATV

الف : طراحی سیستم توزیع
از آنجا كه افت سیستم توزیع آنتن مركزی درانتخاب تجهیزات اولیه HEAD END– موثراست لذا باید ابتدا سیستم توزیع را طراحی و محاسبه نمود . قدم اول تهیه نقشه ساختمان و علامت گذاری محل پریزها و محل آمپلی فایر است . نحوه توزیع كابل ها نیز از نظر عمودی یا افقی بودن نسبت به شكل ساختمان باید تعیین شود وسپس كابل های لازم تعیین شود . از كابل كشی طولانی و كابل كشی زیگزاگ و حلقوی باید اجتناب كرد و كابل ها را حدالامكان به طور مستقیم كشید . بعد محل تپ آف ها واسپلیتر ها را تعیین می كنیم . طولانی ترین كابل یا كابل با بیشترین تعداد تپ آف ها و اسپلیتر ها را باید برای محاسبه افت سیستم درنظر گرفت .
در صورت عدم اطمینان در مورد شاخه با بیشترین افت باید در چندین شاخه افت را محاسبه كرد وشاخه با بیشترین افت را انتخاب نمود .
افت های سیستم توزیع:
1- افت كابل ها : مقداری از سیگنال در حین عبور از كابل كواكسیال افت خواهد كرد مقدار این افت به نوع كابل مورد استفاده وفركانس سیگنال عبوری بستگی دارد در فركانس های بالاتر افت بیشتری وجود خواهد داشت . بهتر است افت كابل را برای بالاترین فركانس موجود یا فركانسی كه ممكن است در آینده دریافت شود محاسبه نمود .
2- افت اسپلیترها (INSERTION LOSS ) :
مقدار افت در اسپلیتر عبارت است از مقدار ورودی بر حسب db منهای مقدار خروجی. به عنوان مثال این مقدار برای اسپلیتر دو راه حدود 5/3 db وبرای اسپلیتر 4 راه حدود 5/6 الی 2/7 دسی بل خواهد بود . معمولاً كارخانجات سازنده مقدار این افت را برای فركانس های مختلف در جدولی ارائه می كنند .

3- افت جداساز ( ISOLATION LOSS ) (TAP LOSS) :
هر تپ آف برای ایزولاسیون گیرنده ها از یكدیگر سیگنال ورودی را مقداری كاهش می دهد وآن را به خروجی فرعی می دهد این افت را افت جداسازی (ایزولاسیون ) می نامند مثلاً اگر یك سیگنال 25db به یك تپ ا آف با افت ایزولاسیون 23db اعمال شود در خروجی فرعی مقدار 2db سیگنال قابل دسترس خواهد بود .
4- افت عبور (Trough loss) (INSERTION LOSS) :
هنگام عبور سیگنال از داخل تپ آف از ورودی اصلی به خروجی اصلی مقداری افت ایجاد می شود كه باید مقدار آن را در محاسبات مد نظر قرار داد . مقدار این افت برای فركانس های مختلف فرق می كند وتوسط كارخانه سازنده جدولی ارائه می گردد ولی معمولاً تپ آف های با مقدار ایزولاسیون بالا افت عبوری كمتری دارند .
انتخاب آنتن :

سه فاكتور اساسی باید در انتخاب آنتن در نظر گرفته شود :

1 -نوع آنتن 2- بهره آنتن 3- جهت آنتن

نوع آنتن با توجه به تعداد و فركانس كانال های مورد در یافت تعیین می گردد. جهت آنتن نیز نسبت به فرستنده تلویزیونی ‌تنظیم می شود. اگر تمام فرستنده ها یا تعدادی از آن ها در یك جهت باشند از آنتن پهن باند (‌BROAD BAND) استفاده می شود و اگر در جهت های متفاوت باشند از آنتن تك كانال استفاده می گردد . انواع معمول آنتن ها عبارتند از :
VHF/UHF/FM , VHF/UHF , UHF , VHF
البته برای دریافت سیگنال FMبهتر است از آنتن جداگانه FM استفاده می گردد . بهره آنتن یك مساله مهم است باید آنتن حداقل سیگنال 0 db رابرای ورودی آمپلی فایر مهیا نماید . در محل های با سیگنال ضعیف باید از آنتن با بهره و اندازه بزرگتر استفاده كرد . در صورتی كه باز هم سیگنال مناسب به دست نیامد مجبوریم از پری آمپلی فایر استفاده كنیم . جهت آنتن نیز باید به دقت تنظیم شود . اگر آنتن خوب تنظیم شده باشد نسبت سیگنال هایی كه با قسمت جلو آنتن دریافت می گردد به سیگنال هایی كه با عقب آنتن دریافت می گردد بیشتر خواهد بود .
انتخاب پیش تقویت كننده ( PRE AMPLIFIRE ) :
در محل هایی كه سیگنال ضعیف است ممكن است تقویت اولیه سیگنال لازم شود . در انتخاب پری آمپلی فایر باید چهار نكته را در نظر گرفت :

1- پوشش باند فركانسی 2- بهره
3- مقدار نویز 4- توان خروجی

پری آمپلی فایر ها به صورت UHF یا VHF یا VHF/UHF ساخته شده اند بعضی از آن ها دارای مسدود كننده های موج FM هستند تا اگر دریافت FM باعث ایجاد نویز شود آن را بلوكه كنند . پری آمپلی فایر باید سطح سیگنال كافی برای آمپلی فایر توزیع را فراهم كند . هنگام استفاده از آمپلی فایرهای تك كانال هم ممكن است یك پری آمپلی فایر لازم شود . تا سیگنال كافی برای عمل كرد صحیحAGC فراهم گردد .
مقدار نویز تولید شده توسط پری آمپلی فایر یا همان عدد نویز(noise figure) نیز باید پایین باشد تا كیفیت سیگنال حفظ شود . تغذیه پری آمپلی فایر كه در نزدیكترین فاصله از آنتن نصب شده است از طریق یك منبع تغذیه در داخل ساختمان نیز ممكن است و پس از كاهش دادن ولتاژ به مقدار لازم توسط خطوط سیگنال به پری آمپلی فایر اعمال می شود . توجه كنید بین منبع تغذیه و پری آمپلی فایر یك اسپلیتر معمولی قرار ندهید چون باعث اتصال كوتاه منبع تغذیه می گردد . از مبدل تطبیق امپدانس نیز نباید استفاده نمایید .
پردازش و تركیب سیگنال :
عمل پردازش سیگنال توسط فیلترها – مسدود كننده ها – تركیب كننده ها و تضعیف كننده ها انجام می گیرد . در صورت لزوم از مبدل فركانس UHF به VHF نیز می توان استفاده كرد .

انتخاب آمپلی فایر :
در انتخاب آمپلی فایر باید 4 مورد را در نظر گرفت :
1- فركانس و تعداد كانال های مورد دریافت
2- افت كل سیستم
3- نوع سیگنال ورودی
4- قابلیت خروجی(مقدار خروجی)

اگر كانال های هم جوار زیادی در یافت شود هر كانال برای جلوگیری از تداخل باید فیلتر شود و برای این منظور معمولاً از آمپلی فایرهای تك كانال ( STRIP ) استفاده می گردد . مقدار ورودی به علاوه بهره تقویت كننده باید از افت كل سیستم بیشتر شود ومعمولاً 6 db نیز به این مقدار اضافه می كنند . آمپلی فایرهای تك كانال بعد از فیلتر كردن و بلوكه كردن تمام كانال های دیگر به كار می روند و دارای 2 نوع كنترل بهره اتوماتیك ( AGC ) و دستی هستند . كه نوع AGC در شرایط آب و هوایی و محیطی مختلف سطح سیگنال را ثابت نگه می دارند .

آمپلی فایرها با ورودی UHF/VHF , VHF ساخته شده اند . در ضمن مقدار سیگنال ورودی به علاوه بهره تقویت كننده نباید از توان خروجی آمپلی فایر بیشتر شود . قابلیت یا مقدار خروجی آمپلی فایر مقداریست كه تقویت كننده بدون برش و یا مدولاسیون عرضی می تواند تحویل دهد . بعضی از آمپلی فایرها دارای كنترل بهره و اعوجاج و نوسان وتضعیف كننده قابل تنظیم می باشند تا سطح سیگنال یكسانی را برای تمام كانال ها ایجاد كنند .


با پیشرفت تكنولوژی و بوجود آمدن تكنیك های جدید انتقال اطلاعات در سیستم های مبتنی بر Wireless، سرعت دسترسی و پهنای باند افزایش یافته و از خطاهای سیستم كاسته شده است. باكمی جستجو روی اینترنت ، Access Point هایی خواهید یافت كه مرزهای سنتی  این تكنولوژی كه سال ها با سرعت های آشنای  11 Mbpsو 54 Mbps و در موارد پیشرفته تر آن  22Mbps و 72 Mbps و یا حتی  108 Mbps كار می كرده اند را شكسته اند و شاهد ادعاهایی به مراتب بالاتر یعنی سرعت 300 Mbps در تكنولوژی بی سیم هستیم. در این نوشتار تكنولوژی های مختلف مبتنی بر Wireless بررسی شده و در انتها به این سوال كه آیا با آمدن شبكه های جدید Wirelessعمر شبكه های Wired به پایان رسیده است پاسخ داده خواهد شد.

SISO

درانتقال اطلاعات در سیستم های بی سیم و از طریق امواج رادیویی ، بطور سنتی از یك آنتن در گیرنده و از یك آنتن در فرستنده استفاده می شود. این سیستم  به نام Single Input Single Output یا SISOشهرت دارد. در این مدل فرستنده و گیرنده (هردو) از یك زنجیره RF  (كدكننده و دیكد كننده) استفاده می نماید. پیاده سازی SISO ارزان و ساده بوده و تقریبا از زمان پیدایش تكنولژی رادیو مورد استفاده قرارگرفته است. از موارد كاربرد آن می توان در رادیو و تلویزیون و همچنین تكنولوژی بیسیم شخصی (WI-FI , Bluetooth) استفاده كرد.

SIMO

جهت افزایش كارایی انتقال اطلاعات ، تكنیك چند آنتن در گیرنده بوجود آمد. سیستمی كه جهت ارسال (انتقال) اطلاعات از یك آنتن و جهت دریافت اطلاعات از چندین آنتن استفاده می نماید به SIMO یا Single Imput , Multiple Output شهرت یافت.

 

MISO

سیستمی كه از چند آنتن در فرستنده و یك آنتن در گیرنده استفاده می كند به نام MISO یا Multiple Input Single Output شناخته می شود. این تكنیك به نام STC (Space Time Coding) معروف است. انتقال اطلاعات در این سیستم از طریق دو آنتن فرستنده و فاصله زمانی مشخص انجام می شود به بیان دیگر اطلاعات توسط دو آنتن در دو زمان متفاوت بطور مستمر ارسال می شود.

   

MIMO

 جهت افزایش توان عملیاتی یك لینك رادیویی ، چندین آنتن در هردو قسمت فرستنده و گیرنده قرارداده می شود. این سیستم را MIMO یا Multiple Input Multiple Output می نامند.  در این تكنیك تعداد آنتن های دوطرف (فرستنده و گیرنده) یكسان می باشد و امكان چند برابركردن Throughput فراهم می شود. به طور مثال یك سیستم 2x2 MIMO ، Throughput را دوبرابر خواهد كرد. آنتن ها در هر یك از نقاط انتهایی یك ارتباط جهت كاهش خطا و بهینه نمودن سرعت انتقال داده بكار می روند. MIMO یكی از چندین روش آنتن های هوشمند هستند.

در سیستم های بی سیم معمولی یك آنتن در مبدا و آنتن دیگر در مقصد قراردارد. در این گونه سیستم ها نویزمحیط دركیفیت ارتباط تاثیر گذاشته و مشكلات ارتباطی را افزایش خواهد داد. بطور مثال وقتی موج الكتریكی با موانعی نظیر تپه ها ، دره ها ، ساختمان ها و كابل های فشار قوی برق برخورد می كنند پراكنده شده و در مسیرهای مختلف به سمت هدف حركت می كندو بخش هایی از سیگنال كه با تاخیر به گیرنده می رسند سبب ایجاد مشكل خواهند شد. محو شدن سیگنال ، انكسار سیگنال  و بوجود آمدن فاصله بین سیگنال ها از جمله مشكلات  بوجود آمده هستند.

در سیستم های ارتباطی دیجیتالی نظیر سیستم اینترنت بی سیم ، این مشكلات سبب كاهش سرعت دسترسی و بالارفتن خطای ارتباطی خواهد شد. استفاده دو یا چند آنتن در مسیر انتشار سیسگنال ها در مبدا و مقصد مشكلات ناشی از پراكندگی سیگنال ها را ازبین خواهد برد و حتی از این خاصیت جهت برقراری ارتباطی مطمئن تر استفاده می نماید.

 

 

     توضیح :  

آنتن در واقع مبدل فركانس رادیویی به جریان تناوبی  می باشد. آنتن ها دارای دو مدل پایه هستند. آنتن گیرنده كه دریافت كننده انرژی موج RF و تبدیل كننده به ولتاژ AC تجهیزات الكترونیكی است ، آنتن های انتقالی كه توسط ولتاژ AC تغذیه شده و تولید موج RF می نمایند.

 

MIMO و استاندارد 802.11n

این استاندارد در ادامه استانداردهای قبلی مبتنی بر IEEE 802.11 ایجاد شده و برای تكنولوژی مبتنی بر MIMO تهیه شده است كه تاكنون توسط موسسه استاندارد IEEE مورد قبول واقع نشده است. استفاده انحصاری تنها در محیط های Indoor و همچنین عدم تطابق محصولات مبتنی بر MIMO با برندهای مختلف دلایلی هستند كه باعث شده این استاندارد تاكنون تصویب نشود. جالب اینجاست كه با وجود عدم تصویب آن تاكنون ، شركت های مختلفی نظیر LINKSYS ، DLink و CNET اقدام به ارائه محصولات خود با استفاده از این تكنولوژی نموده اند. سرعت زیاد ، پهنای باند و افزایش فاصله پوشش از نكات قوت این تكنولوژی می باشند كه مسیر آینده تكامل سیستم های بی سیم را ترسیم می نماید.

 

آیا شبكه های بیسیم جایگزین مناسبی برای شبكه های فعلی هستند ؟

سیستم های Wireless  مرسوم در حال حاضر 54 Mbps جهت ارتباطات Outdoor و 108 Mbps جهت شبكه های داخل ساختمانی یا Indoor ( سیستم های بی سیم تقویت شده) می باشند و هنوز بستر مناسب و قابل اطمینان   بی سیم برای ارتباط چندین Access Point فراهم نشده است لذا این ارتباط از طریق خطوط كابل مسی فراهم می گردند. كندی شبكه های بی سیم در انتقال همزمان حجم بالای ترافیك و همچنین تاثیرات محیطی شدید ( نویز) ، باعث ایجاد اختلال های پیشبینی نشده می شوند. حداكثر سرعت ادعا شده در حال حاضر برای سیستم های بی سیم 300 Mbpsمی باشد كه Throughput  واقعی آن كسری از این مقدار خواهد بود لذا در مقایسه با شبكه های Wired فعلی ( سرعت دسترسی در Endpoint معادل  1000 Mbps و در Backbone معادل  10 Gb ) هنوز نقش مكمل شبكه های Wired را بازی خواهند كرد. سیستم های فعلی بی سیم در مصارف با ترافیك پایین شبكه نظیر به اشتراك گذاردن فایل ها تحت شبكه و همچنین اینترنت بسیار مناسب هستند اما در ارتباطات با ترافیك بالا و نرم افزارهای Client-Server تحت Database واحد عمكرد مناسبی را تاكنون ایفا ننموده اند

http://www.herfe86.blogfa.com/post-15.aspx

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic