تبلیغات
برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - پروژه های مخابراتی دانشجویی(کارشناسی و کارشناسی ارشد)

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

چکیده تز های دانشجویی دوره کارشناسی ارشد مخابرات دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف (از تابستان 83 تا پاییز 88) :

1- تطبیق MIMO-OFDM به کانال با استفاده از کدینگ فضا- زمان- فرکانس

2- شبیه سازی سیستم OFDM در باند HF با حد اکثر نرخ ممکن

3- افزایش رزولوشن تصاویر ویدیویی در بعد زمان

4- بررسی عملکرد سیستمهای نوری بر مبنای کدهای تعمیم یافته متعامد نوری با وزن بهینه

5- کاهش همشنوایی در سیستمهای ADSL با استفاده از انتقال هماهنگ اطلاعات

6- محاسبات پوشش و عملکرد ارتباطی ماهواره ملی ایران برای کشور و منطقه

7- تشخیص و ردیابی اشیاء متحرک در تصاویر متوالی

8-

9- مدلسازی نهان نگاری تصویر بر اساس تئوری اطلاعات با استفاده از تبدیلات مالتی رزولوشن *

10- بررسی کمی کارایی سیستم CDMA نوری با FBG در حضور تقویت کننده نوری

11- بررسی و بهینه سازی روش جبران سازی Per Tone در سیستمهای ADSL *

12- تحلیل و کاهش میزان آسیب پذیری واتر مارکینگ تصویر

13- تحلیل مخلوط کننده های فعال مایکروویو در رژیم غیر خطی و در حوزه فرکانس با استفاده از روش توازن طیفی

14- مخابرات زمان گسترده UWB

15- حفظ امنیت در هنگام افشاء کلید

16- بررسی و تحلیل پروتکل RLC در شبکه های موبایل نسل سوم

17- طراحی و تحلیل امنیتی شبکه رایانه ای با قابلیت ریز پرداخت برون خط *

18- بررسی روشهای تخصیص زیر کانال، بیت و توان در سیستمهای Multiuser OFDM *

19- فشرده سازی تصویر ویدیویی با استفاده از تبدیل موجک بسته ای (Wavelet Packet) *

20- جستجوی کدهای بلند مناسب برای رادارهای کد گذاری فاز با روش ژنتیک- آلومرفیک

21- طراحی و ساخت حلقه قفل فاز با استفاده از عنصر آشکار ساز نمونه گیر

22- روشهای تحلیل رمزهای دنباله ای و تحلیل یک الگوریتم خاص *

23- تشخیص نوع و پارامترهای مدولاسیون دیجیتال

24- نشانه گذاری بلادرنگ سیگنالهای صوتی فشرده شده به روش MP3

25- جداسازی کور سیگنال در حضور داده های پرت

26- بررسی امنیت در تلفن همراه GSM، تدوین اصول نظری و تحلیل الگوریتمهای A5/1 و A5/2 و پیاده سازی آنها

27- بررسی و مقایسه پهنای باند قفل شدن دو شبکه خطی و حلقوی از اسیلاتورهای تزویج شده در حوزه زمان

28- روشهای حذف تداخل در سیستمهای ADSL *

29- فیلتر بانکهای متغیر با زمان و کاربرد آن در فشرده سازی و تحلیل سیگنال

30- بررسی عملکرد الگوهای "پرش زمانی قاب بندی شده" در سیستمهای چند نرخی/ چند سرویسی دسترسی چند گانه در شبکه های محلی بی سیم مادون قرمز

31- تحلیل و اندازه گیری نویز فاز در نوسانسازهای هماهنگ مایکروویو

32- نهان نگاری ویدئو بر اساس میزان آنتروپی به کمک مدلهای بینایی

33- جداسازی اشیاء متحرک در ویدئو

34- فشرده سازی تصاویر دیجیتال به صورت Multirate

35- نهان نگاری شکننده تصویر با استفاده از آنتروپی تصویر

36- پیش اعوجاج باند پایه دیجیتال وفقی سیگنال OFDM برای جبران سازی اثرات غیر خطی تقویت کننده توان بالا*

37- الگوریتمهای بهینه انتخاب توان با پیش بینی نهایی در شبکه های ALOHA

38- طراحی و بهینه سازی آنتن های آرایه فازی مایکرواستریپی به کمک روشهای کاهش اثر خطای نویز کوانتیزاسیون فاز

39- روشی مؤثر جهت تطابق تصاویر اثر انگشت

40- آنالیز کنترل توان در شبکه های نوری بی سیم مبتنی بر OCDMA

41- تحلیل حوزه زمان و غیر خطی برهم کنش پرتو الکترون و موج در کاواک های تزویج شده *

42- بررسی حملات حدس و تعیین به سیستمهای رمز دنباله ای استاندارد NESSIE و ارائه یک طرح بهبودیافته برای رمزهای دنباله ای با انتقال کلمه به کلمه *

43- آنالیز برداری فیبرهای کریستال فوتونی *

44- طراحی و شبیه سازی سیستم اندازه گیری آنی فرکانس در باند فرکانسی 2 تا 18 گیگاهرتز

45- جبرانسازی PMD در فیبرهای نوری به روش درهم ریختگی پلاریزاسیون

46- مدل سازی طرح های تسهیم راز آستانه ای بر اساس کدهای خطی

47- تحلیل مولد کلید اجرایی از نوع جمع کننده با استفاده از زوج آزماهای با حافظه

48- مخابرات باند وسیع TH-UWB

49- بررسی و شبیه سازی تکنیک PCL *

50- طراحی منظم توابع دور سیستم های رمز قالبی کلید متقارن *

51- استفاده از ایده Multi-Carrier در طراحی یک رادار با قابلیت آشکار سازی اهداف با سرعت کم *

52- تحلیل روش پرش فرکانسی تفاضلی و طراحی یک سیستم امن مبتنی بر آن *

53- بهبود سیگنال به نویز در مبدل های آنالوگ به دیجیتال بر پایه عبور از سطح *

54- آنالیز کدینگ شبکه در شبکه های بی سیم *

55- یک سیستم جدید کد شده TH-Femtosecond CDMA و آنالیز عملکرد آن در سیستمهای فیبر نوری *

56- بهبود کیفیت سیگنالهای اعوجاج یافته در سیستم های مخابراتی با استفاده از روش های باز گشتی *

57- بیهنه سازی مصرف انرژی در شبکه های بی سیم با دسترسی تصادفی *

58- بررسی مدهای پایدار در آرایه های اسیلاتوری دارای تزویج قوی برای دو ساختار شش ضلعی و مثلثی *

59- یک روش کدینگ جدید در سیستمهای TH/OCDMA و WM/OCDMA و آنالیز عملکرد ان در سیستمهای فیبر نوری *

60- بررسی انتشار امواج میلیمتری در یک ارتباط کوتاه شهری به روش ردگیری پرتو گوسی *

61- تولید و تمرکز میدان الکتریکی نور با پلاریزاسیون دلخواه *

62- آشکار سازی با نرخ هشدار غلط ثابت در کلاتر ویبول *

63- کد های فضا- زمان در مخابرات نوری بی سیم *

64- جدا سازی منابع تنک *

65- تحلیل و طراحی کدهای متعامد نوری با استفاده از جبر ما تریسی *

66- بررسی پایداری شرایط مرزی جاذب موج در روش TLM با استفاده از فضای حالت *

67- خطی سازی تقویت کننده قدرت RF به روش پیش اعوجاج وفقی *

68- بهبود چند کاناله سیگنال صحبت *

69- معرفی چند طرح تسهیم راز صوتی و تصویری *

70-بررسی اثر لرزش در اسیلاتورهای مایکروویو و کاهش اثر آن توسط تکنیک تزریق متقابل *

71- بسط های غیر مُدال میدان الکترومغناطیسی برای آنالیز ساختارهای فوتونیکی *

72- موجبرهای باز متا متریال و خواص مغناطیسی غیر خطی *

73- سنتز دی الکتریک های تک محوری مصنوعی در حوزه مایکروویو و کاربرد آنها *

74- تحلیل ارتباط و طراحی مفهومی زیر سیستم مخابراتی ریز ماهواره شریف در باند S مایکروویو *

75- طراحی کد در رادار های چند فرکانسی کد شده مبتنی بر سیگنال OFDM *

76- مدلسازی طراحی بین لایه ای بر مبنای تئوری صف جهت افزایش بازدهی و حفظ پارامترهای QoS در یک ارتباط بی سیم *

77- تحلیل عملکرد کدینگ داخلی در سیستم CDMA باند جزئی دنباله مستقیم *

78- آنالیز و مقایسه روشهای پیشنهادی دسترسی چندگانه برای نسل چهارم موبایل مبتنی بر سیستمهای چند حامله *

79- ارتقاء امنیت پروتکل های مسیریابی در شبکه های اقتضایی *

80- بررسی ساختار و طراحی مدولاتور فضایی نوری در هولوگرافی نوری *

81- بررسی احتمال قطع سیستم های CDMA با کدهای متعامد نوری ناشی از واپاشی مدهای قطبی مرتبه اول سیگنال *

82- طرح یک سیستم رمز نگاری- کد گذاری کانال توام با استفاده از روش های رمز نگاری و رمز گشایی

83- تحلیل الکترومغناطیسی و ارائه روش طراحی سیرکولاتورهای فریتی و فریت- دی الکتریک خط نواری

84- میکسرهای مایکروویو

85- تأمین کیفیت سرویس در شبکه های نوری دسترسی چندگانه بر مبنای تقسیم کد

86- بهبود پوشش و ظرفیت ترافیکی CDMA سلولی با دوپلکی زمانی

87- مدلسازی و تحلیل آماری سیستم های مخابرات نوری مبتنی بر آشکارسازی به روش جذب دو فوتونی

88- کاربرد بسط به توابع گاوسی در محاسبه توابع گرین

89- مدلسازی انتشار نور در محیط غیر خطی یونیزه

90- مدلسازی معین انتشار امواج در محیط داخل ساختمان با استفاده از روش رهگیری پرتو

91- آشکارسازی طیفی در سیستم های مخابراتی هوشمند در سیگنال به نویزهای پایین

92- کاربرد تجزیه تنک در تشخیص اتوماتیک حروف

93- تأمین کیفیت سرویس با استفاده از کد گذاری شبکه

94- کاربرد روشهای یافتن جواب های تنک دستگاه های معادلات خطی فرومعین در حسگری فشرده، کد گشایی حقیقی و حسگری فشرده ی کد شده

95- حملات تمایز مبتنی بر تقریب خطی بر الگوریتم های رمز دنباله ای

96- استخراج بهینه ی مود های هدایتی در فیبر های خاص

97- تحلیل نهان نگاری تصاویر با استفاده از شبکه عصبی
(1) نظرات

+ مشاهده مطالب بیشتر از موضوعات پروژه - مخابرات -


--
فهرست پروژه های کارشناسی مخابرات دانشگاه شریف - قسمت سوم

یکشنبه 1 آذر 1388 نویسنده: سعید اکبری زادهچکیده تز های دانشجویی دوره کارشناسی مخابرات دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف (از تابستان 83 تا پاییز 88) :

201- بررسی نرخ های قابل حصول در سبکه های رله *

202- کاهش نویز سیگنال و تصویر با استفاده از تبدیل های ویولت M-band *

203- تحلیل بررسی سیستم مخابراتی GPRS *

204- نمایش تنک سریع با استفاده از نرم صفر هموار شده *

205- بررسی EMC و SI در بردهای فرکانس بالا *

206- آنالیز پراشه های نوری به کمک روش دیفرانسیلی *

207- مدل سازی و تحلیل عملکرد نود های هوشمند در شبکه مخابراتی بیسیم *

208- آنالیز ساختارهای فوتونیکی دو بعدی در رژیم غیر خطی با روش FDTD *

209- بررسی سیستمهای رادار لیزری و طراحی یک سیستم لیدار برای شناسایی کابل های برق *

210- بررسی انواع روشهای دسترسی در مخابرات ماهواره ای *

211- بررسی پردازشگرهای سری TMS320C6x *

212- بررسی خاصیت خود شباهتی در سیگنالهای ترافیکی *

213- آنالیز و شبیه سازی IFM آنالوگ و دیجیتال *

214- شبیه سازی گرافیکی شبکه های سلولی CDMA *

215- طراحی و پیاده سازی درگاه جامع SPI *

216- شکل دهی بیم و تخمین زاویه در سیستم های آنتن هوشمند *

217- Indoor Infrared and IrDA Protocol *

218- آنتن پلاسما *

219- بررسی روشهای مختلف Deinterleaving بر پایه هیستوگرام و شبیه سازی روش SDIF *

220- تقویت کننده های فرکانس رادیویی از نوع کلاس D *

221- روشهای طراحی سلولی در شبکه های CDMA *

222- کنترل با دقت بالا روی فرو بردن سوزن به بافت نرم *

223- بررسی استاندارد Bluetooth *

224- برنامه ریزی آموزشی- پژوهشی دانشکده برق *

225- شناسایی مکان یک فرستنده *

226- بررسی MAC در شبکه سنسوری بی سیم *

227- طراحی و شبیه سازی اپتیک گیرنده در لینک فضای آزاد نوری *

228- مراقبت پزشکی از راه دور بوسیله ی شبکه ی حسگر حیاتی بی سیم *

229- کاربرد روش های تحلیل سیگنال های تنک در تفسیر تست لرزه ای *

230- به کار گیری تکنیک CDMA در سیستم های مخابرات نوری فضای آزاد *

231- بررسی الگوریتم های اختصاص پویای پهنای باند در شبکه های فیبر به منازل *

232- شبیه سازی یک آشکارساز رادار *

233- WiMAX Security *

234- طراحی فیلتر کاهش دهنده سایدلوب برای بارکر کد *

235- طراحی و شبیه سازی لنز fish-eye برای استفاده در گیرنده های LAN نوری *

236- سیستم های بی سیم نسل 4 *

237- تحلیل و بررسی سیستم رمز AES *

238- کابرد تجزیه تنک در بازسازی سیگنال ها

239- آنالیز ادوات اپتیک با استفاده از روش BEM

240- حذف نویز ایمپالسی از سیگنال های یک بعدی و دو بعدی

241- بررسی لایه MAC در روش MDCF

242- پیاده سازی کد تصحیح خطا و ماژول تحلیل بر روی تراشه FPGA

243- شبیه سازی شبکه های سلولی CDMA چند پرشی

244- شبیه سازی سیستم CDMA نوری فضای آزاد

245- افزایش ظرفیت شبکه محلی بی سیم نوری با روش دسترسی چند گانه بر مبنای تقسیم کد

246- تحلیل های نوری در آنالیز خطوط انتقال غیر یکنواخت

247- بررسی استاندارد CDMA2000

248-ظرفیت کانال های پخش نازل متغیر با زمان

249- بررسی ظرفیت و نرخ ارسال در شبکه های اقتضایی متحرک (MANET)

250- ظرفیت کانال های پخش نازل متغیر با زمان

251- بررسی و شبیه سازی عملکرد مدولاسیون Wavelet در یک سیستم مخابراتی

252- آنالیز مقید مولفه های مستقل

253- کد گذاری شبکه

254- بررسی تکنیک OFDM

255- تحلیل سیستم AES کاهش یافته به 1 دور به روش پس انتشار خطا

256- بررسی عملکرد سیستم های قفل شده در فاز (PLL)

257- بهبود کیفیت صدای انسان با استفاده از روش OM-LSA

258- طراحی VCO کم نویز در باند UHF

259- بررسی و مطالعه ساختار های نوری بر پایه FBG و طراحی و پیاده سازی انکودر با این روش و طراحی کد

260- باز سازی تصویر دو بعدی از روی نمونه های قطبی

261- جدا سازی پالسهای متداخل با استفاده از الگوریتم های هیستوگرام و شبکه عصبی

262- بهبود تحلیل چند باندی در استاندارد کدینگ MELP

263- فشرده سازی تصاویر دیجیتال با استفاده از روشهای تجزیه تنک

264- بررسی مدیریت تحرک در شبکه های سلولی

265- روش های مختلف در نشان گذاری سیگنال های صوتی و تصویری

266- طراحی واسط کاربر رادیوی دیجیتال در حالت کلی

267- شبیه سازی، مدلسازی و تحلیل شبکه های بی سیم اقتضایی با گره های غیر همگن

268- بررسی تخصیص بهره ی پردازش به کاربران در شبکه CDMA سلولی

269- مدلسازی الکترومغناطیسی نانولوله های کربنی

270- طراحی لایه MAC در سیستم های UWB

271- بررسی شبکه های NGN و پروتکل های مربوطه

272- تولید سیگنالهای قلبی چند کاناله و تطبیق آن با داده های واقعی

273- مخابرات خط قدرت

274- بررسی درونیابی های سیگنالها بوسیله اسپلاینها و مطرح کردن روش جدید برای کاهش اعوجاج درونیابی عکس

275- ناحیه بندی تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از مدل گاوسی

276- مطالعه کدهای بهینه برای انواع مختلف سیستم های CDMA

277- تحلیل و مقایسه مدلهای پتانسیل عمل در عصب انسان

278- کدهای بدون نرخ گسترده

279- بررسی نقش متغیرهای کمکی در تعیین ناحیه ظرفیت در نظریه اطلاعات شبکه ای

280- شبیه سازی یک شبکه ی بیسیم بر مبنای کدگذاری شبکه

281- بررسی کانال مخابراتی در شبکه محلی بیسیم OCDMA نوری مادون قرمز

282- بررسی لایه MAC تحت پروتکل IEEE 802.11

283- بررسی حل مسأله توموگرافی امپدانس الکتریکی EIT توسط الگوریتم ژنتیک

284- ساخت یکسوکننده اصلاح ضریب توان بر مبدل شپارد- تیلور

285- پیاده سازی کنترلر پیش بین برای مبدل های شپارد- تیلور و بوست توسط برد F2812

286- تکنیک ها و روش های رجیستر کردن تصاویر پزشکی

287- تحلیل اصلاح انحراف کروی و اغتشاش هوایی با استفاده از Spatial Light Modulator

288- شناسایی و تشخیص Microcalcifications در تصاویر ماموگرافی

289- ناحیه بندی تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از مدل گاوسی

290- لیزر های مد قفل شده غیر فعال

291- بررسی سیستم های نهان نگاری تصاویر مبتنی بر حوزه های تبدیل دو بعدی

292- ساخت ترکیب کننده فرکانسی در باند X

293- بررسی و طبقه بندی حرکات انگشتان با استفاده از سیگنال های مغزی

294- بررسی آرایه های آنتنی

295- پیاده سازی سیستم جداکننده سیگنال های صحبت مخلوط روی پردازشگر سیگنال TMS320C6416

296- طراحی و ساخت آشکارساز موجبری در باند X

297- HAARP و کاربردهای آن

298- شبیه سازی مودم BFSK بر روی خطوط PLC

299- مدل سازی و شبیه سازی لایه MAC در شبکه های بیسیم حسگری

300- شبکه های سلولی OFDMA و تخصیص کانال در آن

301- آنالیز و بررسی کدینگ های فضا- زمان در شبکه های WiMAX

302- بررسی روش های مختلف بازسازی سیگنال از نمونه های حاصل از Compressed Sensing در نمونه برداری از سیگنالهای تنک

303- بررسی روش های تحقق فیلترهای تأخیر کسری

304- بررسی اثر نویز بر مونوپالس

305- تکنیک پردازش سیگنال بر اساس فیلتر کالمن و با حجم محاسبات کاسته شده

306- استخراج عوامل پنهان در بازار تبادل ارز

307- تطبیق نتایج تست تراشه ساخته شده با مدار طراحی شده

308- کاربرد نظریه بازی در مسائل شبکه های بی سیم

309- بررسی شبکه ی اقتضایی با MAC چند کاناله

310- بررسی اجمالی ماشین ترجمه انگلیسی به فارسی

311- بررسی و مدل سازی بازار برق

312- بررسی همبندی در شبکه های اقتضایی موتوری 2- بعدی

313- شبیه سازی لایه ی MAC شبکه ی IEEE 802.11

314- بررسی سیستم های مبتنی بر SDH

315- بالا بردن مشخصات کیفی سیگنال صحبت با استفاده از دو میکروفن

316- بازسازی سیگنال از فاز یا اندازه تبدیل فوریه با نگرشی ویژه به بازسازی سیگنال های تنک

317- تخمین و جبران سازی کانال های تنک
(1) نظرات

+ مشاهده مطالب بیشتر از موضوعات پروژه - مخابرات -


--
فهرست پروژه های کارشناسی مخابرات دانشگاه شریف - قسمت دوم

یکشنبه 1 آذر 1388 نویسنده: سعید اکبری زادهچکیده تز های دانشجویی دوره کارشناسی مخابرات دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف (از تابستان 83 تا پاییز 88) :101- تحلیل روشهای فضا- زمان در سیستمهای مخابرات بی سیم

102- پراکندگی معکوس از اجسام هادی دو بعدی با استفاده از GRNN

103- کاربرد تبدیل Wavelet در پردازش داده های نا منظم

104- نمونه برداری غیر یکنواخت و کاربرد های آن

105- آنالیز تغییرات RR در سیگنالهای ECG

106- بررسی کاربردهای میکروکنترلر 80196

107- مدل سازی و طراحی شبکه های فیبر نوری

108- کلاسهای جدید تبدیلهای زمان- فرکانس

109- بررسی و تحلیل ترافیک دیتا

110- انتقال خودکار فایل ها از طریق خط تلفن در شبکه های TCP/IP *

111- نهان نگاری صوتی

112- پردازش سیگنال با استفاده از تبدیل زمان- فرکانس

113- پیاده سازی الگوریتمهای کنترل توان در سیستمهای CDMA

114- طراحی و ساخت کوپلر پهن باد در فرکانسهای مایکروویو

115- رمز نگاری با کلید عمومی مبتنی بر منحنی های بیضوی

116- کدینگ سیستمهای MIMO

117- طراحی فیلترهای فیلم نازک نوری

118- جمع آوری و انتقال اطلاعات ولتمتر دیجیتال به PC

119- بررسی Near Perfect Codes و نوشتن نرم افزار مولد آن

120- بررسی و شبیه سازی Soft Handover در سیستمهای CDMA

121- اتصال دو کامپیوتر از طریق VOIP) TAPI )

122- توربو کودر GSM و مقایسه آن با دیتربی و DFE

123- بررسی نحوه ساخت کدهای تصحیح خطا بوسیله ساختارهای مالتی ریت

124- تشخیص کاراکترهای پلاکهای خودرو *

125- بررسی سیگنالهای ناشی از نشت در خطوط لوله انتقال گاز *

126- بررسی و تحلیل روشهای فیلترینگ وفقی با استفاده از الگوریتمهای مرتبه ای

127- مدل سازی غیر خطی یک ترانزیستور MOSFET قدرت در باند GSM900 و محاسبه توابع توصیفی مدل *

128- انتقال امواج در خطوط انتقال غیر خطی *

129- مدلسازی و تحلیل کانال های بدون سیم MIMO *

130- شبیه سازی Coded Pulse Anti-Cluster Systems *

131- نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک *

132- شبیه سازی کانال PLC در مدولاسیون OFDM باند پهن *

133- تشخیص صحبت گسسته *

134- بررسی کارآیی Source Coding برای سیگنال های مختلف *

135- پردازش و جاروب بر چسب در شبکه های GMPLS تمام نوری با استفاده از کدهای نوری متعامد در ساختار دسترسی چندگانه مبتنی بر تفکیک کد *

136- راه های دسترسی به شبکه های مخابراتی *

137- طراحی سیستم های پرداخت امن در تجارت الکترونیک *

138- روشهای تکراری برای جبران اعوجاج ناشی از درونیابی *

139- MAC جهت دار در شبکه های بی سیم ad hoc *

140- مورفولوژی ریاضی و کاربرد آن در پردازش سیگنال و تصویر *

141- شبیه سازی روش آشکارسازی گذر از صفر در بازسازی سیگنال های FM *

142- طراحی و ساخت فرستنده- گیرنده نوری برای تبادل اطلاعات بین دو رایانه *

143- بررسی سیستم های مخابرات نوری دسترسی چند گانه مبتنی بر تفکیک کد و ساختارهای مختلف فرستنده های دسترسی چندگانه مبتنی بر تفکیک کد. *

144- تکنولوژی حوزه های نفتی هوشمند *

145- کدهای متعامد نوری با ضرایب همبستگی متقابل و خودی نا برابر *

146- شبکه های بی سیم MIMO *

147- بررسی روشهای فیدبک در سیستمهای مخابراتی سیار چند ورودی چند خروجی *

148- مدلسازی خطا در VOIP *

149- بررسی خطا در سیستمهای جهت یابی مایکروویو و پیشنهاد طراحی بهینه *

150- بررسی تحرک در شبکه های سلولی از دید تئوری اطلاعاتی *

151- کاربرد های هندسه جبری در مهندسی برق *

152- روشهای حذف نویز مبتنی بر تبدیل ویولت *

153- کاربرد جداسازی کور در جدا سازی انعکاس از تصاویر دیجیتال *

154- بررسی الگوریتم های مختلف جهت جدا سازی کور منابع *

155- جدا سازی سیگنال الکتروکاردیوگرام جنین از سیگنال ثبت شده از روی شکم مادر *

156- دریافت فشرده *

157- پیاده سازی دیکودر و اینکدر LDPC توسط FPGA *

158- استفاده از کارت هوشمند در ساماندهی توزیع داروهای بیماران خاص *

159- مروری بر سیستمهای EDGE,GPRS,GSM *

160- آشنایی با استاندارد UMTS و قابلیت های دستگاه SMU200A *

161- بررسی روشهای کنترل ورود کاربران در مسیر مستقیم سیستم CDMA سلولی *

162- شبیه سازی سیستم چند حامله پرش فرکانسی در کانال فیدینگ و AWGN، و ارائه روشی برای تخمین افست فرکانسی در گیرنده ی همدوس *

163- Doppler Tracking *

164- بهینه سازی الگوریتم FFT بر روی DSP های سری 5000 محصول شرکت TI *

165- بررسی مدل سازی یک لینک بیسیم با استفاده از تئوری صف *

166- بررسی فرآیند تصمیم گیری هوشمند در فناوری چاههای هوشمند *

167- بررسی روشهای پیش پردازش و طبقه بندی بکار رفته روی مولفه جهت ارسال کاراکتر مورد نظر فرد به کامپیوتر *

168- پردازش تصاویر اسکن شده بر مبنای ICA *

169- بررسی ظرفیت در کانال های پواسن *

170- پیاده سازی کد کننده صحبت G.729A بر روی پردازنده ی TMS320C6416 *

171- طراحی سامانه مدیریت محتوای یکپارچه برای وبگاه استادان و دانشجویان یک دانشگاه *

172- بررسی قابلیت ها و محدودیت های تبدیل های زمان-فرکانس در زمینه تشخیص اتوماتیک مدولاسیون در گیرنده مخابراتی *

173- معرفی سیستمهای رادیویی سیار حرفه ای (PMR) و بررسی و مقایسه انواع تکنولوژی های آن *

174- مدل سازی لایه MAC استاندارد IEEE 802.11 با استفاده از شبکه های صف *

175- جدا سازی منابع تنک *

176- بررسی و مقایسه روشهای دسترسی چند گانه سیستمهای تلفن سیار نسل چهارم *

177- بررسی عملکرد سیستمهای پرش زمانی باند فوق وسیع در کانال فیدینگ *

178- تشخیص حروف دست نویس مجزای فارسی *

179- ارسال کاراکترهای مورد نظر شخص به کانپیوتر به کمک پردازش سیگنالهای مغزی *

180- چگونگی طراحی و ساخت شبکه های کامپیوتری خوشه ای *

181- روش های دستیابی چند گانه در شبکه های CDMA نوری *

182- مدل سازی استاندارد IEEE 802.11 لایه MAC با استفاده از شبکه های صف *

183- مسیر یابی در شبکه های سنسوری بی سیم *

184- کاربرد روشهای تحلیل سیگنالهای تنک در تفسیر تست لرزه ای *

185- بررسی لایه MAC در سیستمهای UWB *

186- پیاده سازی سیستم تبدیل متن به گفتار فارسی

187- معرفی سیستم رمز AES و تحلیل آن *

188- کدینگ شبکه *

189- بررسی عملکرد OFDM *

190- طراحی و تحلیل عدسی و اجزای اپتیکی به کار رفته در فرستنده و گیرنده لینک فضای آزاد نوری *

191- تخمین ماتریس مخلوط گنندگی در مخلوط های تنک با خوشه بندی صفحات چند بعدی *

192- شبیه سازی شبکه های بی سیم اقتضایی *

193- جدا سازی اثر پس دادگی جوهر در کاغذ های اسکن شده ی دورو با روش جدا سازی منابع کور *

194- بررسی کدینگ شبکه *

195- پیاده سازی الگوریتم های ساخت کدهای متعامد نوری *

196- جدا سازی کور سیگنال های صحبت در حوزه تبدیل *

197- مسیر یابی در شبکه های VANET *

198- ایجاد مثال ریاضی برای توموگرافی امپدانس الکتریکی *

199- دو روش جدید برای تخمین ماتریس مخلوط کننده در جدا سازی منابع تنک *

200- طراحی و پیشنهاد ساخت عملی یک شبکه ی مخابرات نوری بر اساس WDM پر تراکم *


http://saeed2006.mihanblog.com/post/category/18

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :